KOMPETENSFÖRSÖRJNING – EN ÖDESFRÅGA FÖR BRANSCHEN

En av de många fördelarna med att tillhöra en branschförening är möjligheten att kunna driva utvecklingsfrågor och lösa utmaningar gemensamt. Kompetensförsörjning och återväxten av säkerhetstekniker är just en sådan fråga där de flesta medlemsföretagen har ett stort behov.

SäkerhetsBranschens arbetsgrupp har tillsammans med Academic Work utarbetat ett projekt som går ut på att sålla fram, rekrytera och utbilda lämpliga framtida säkerhetstekniker i syfte få ut dem i verksamheten hos medlemsföretagen.

Urvalet bygger på en kravspecifikation som tagits fram av medlemsföretagen och de företag som väljer att ingå i projektet åtar sig att hyra in kandidaterna under ett minimum av 3 månader.

Om projektet är framgångsrikt kan omfattningen öka och fler medlemsföretag kan vara med. För att starta projektet krävs att minst 15 platser sammanlagt bokas upp av olika medlemsföretag.


Villkor

  • Academic Work ansvarar för och genomför samtliga delar i programmet (Marknadsföring – Rekrytering – Utbildning – Uthyrning)
  • Affärsmodellen bygger på inhyrning där allt är inkluderat i timpriset
  • Konsulterna är inhyrda hos medlemsföretagen och kan efter 6 månader (normalt är annars 12 månader) överrekryteras kostnadsfritt eller fortsätta arbete som inhyrda.
  • Under inhyrningsperioden gäller 1 månads uppsägningstid
  • Academic Work står för hela affärsrisken fram till examen!

Har ni brist på tekniker är detta en lösning för att få in fler resurser – missa inte att delta – anmäl ert intresse senast 4 maj till e-postadress info@sakehetsbranschen.se

Academic Work kommer därefter att kontakta dig om villkoren för att vara med.

More from our blog