KONTANTUPPRORET GÖR SKILLNAD!

DN Debatt konstaterar Riksbankskommittén att de stora bankerna har ett särskilt ansvar för tillgången till kontanter i samhället.

 Bakom kontantupproret står Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson, som tidigare varit Sveriges rikspolischef och landshövding i Östergötland. Kontantupproret tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan av alternativa lösningar. Kontantupproret anser att frågan om kontantförsörjningen ska behandlas i en demokratisk process och inte överlåtas åt det privata banksystemet att besluta om. Kontantupproret anser också att en offentlig aktör ska stå som garant för att kontanter ska vara tillgängliga i hela landet.

More from our blog