LYCKADE MEDLEMSTRÄFFAR RUNTOM I LANDET

Tre lyckade medlemsträffar i Göteborg, Stockholm och Helsingborg har genomförts. Med på alla träffar fanns representanter från den lokala polisen. Dessa pratade om hur polisens brottspreventiva arbete ser ut, samt om hur man kan öka och förbättra samverkan med den privata säkerhetsindustrin. Det blev en givande och utvecklande dialog där flera nya förslag kom upp.

Medlemsträffarna blev även ett bra tillfälle att nätverka med andra medlemsföretag, och på flera håll knöts nya affärskontakter.

More from our blog