Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Avgifter för medlemskap och serviceavgift i SäkerhetsBranschen baseras på företagets/organisationens omsättning enligt tabell nedan.

Medlemsavgifter 2020

Nivå
Omsättning
Mkr
Serviceavgift
Kr
Medlemsavgift
Kr
Total
Kr
1
0-3
4 300
500
4 800
2
3-4
7 200
500
7 700
3
4-5
7 800
500
8 300
4
5-10
11 900
500
12 400
5
10-15
13 300
500
13 800
6
15-20
14 800
500
15 300
7
20-40
17 600
500
18 100
8
40-60
24 600
500
25 100
9
60-100
30 000
500
30 500
10
100-150
49 400
500
49 900
11
150-500
77 500
500
78 000
12
500-1000
166 400
500
166 900
13
1000-2000
214 800
500
215 300
14
>2000
249 600
500
250 100

Associerade medlemmar betalar en serviceavgift om 1 000 kr per år