MEDLEMSINFORMATION MED ANLEDNING AV MEDIAS RAPPORTERING OM BEVAKNINGSFÖRETAG

I söndags den 17 mars publicerade tidningen Expressen en artikel i vilken de identifierat 170 personer med koppling till högerextremism anställda vid bevakningsföretag. Artikeln har följts upp av fler artiklar där bl.a. 120 personer anställda vid bevakningsföretag identifierats som dömda för olika brott.

Aktuella bevakningsföretag där de utpekade är anställda har kommenterat artiklarna i media. Aktuella bevakningsföretag driver dock sina bevakningsfrågor genom en annan branschförening, varvid vi från branschföreningen SäkerhetsBranschen i detta läge har valt att hänvisa media dit.

Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschen, kommenterar:

– Detta är ett bra exempel på en fråga där branschen som helhet hade vunnit på att tala med en enad organisatorisk röst.

SäkerhetsBranschen fortsätter följa rapporteringen noggrant och utvärderar kontinuerligt huruvida det finns skäl för oss att kommentera rapporteringen.

Fler nyheter