MÖT STYRELSENS NYA LEDAMOT: IDA TEXELL

Min karriär har innehållit fantastiska ögonblick och normbrytande dagar. Min drivkraft är att utveckla människor, verksamheter och framförallt samhällen. Jag antar ofta ledarutmaningar där det krävs mod, handlingskraft och omtanke.
Ida Texell valdes in i SäkerhetsBranschens styrelse på årsstämman den 23 april

Vem är du och vad arbetar du till vardags?

Min karriär har innehållit fantastiska ögonblick och normbrytande dagar. Min drivkraft är att utveckla människor, verksamheter och framförallt samhällen. Jag antar ofta ledarutmaningar där det krävs mod, handlingskraft och omtanke. I 20 år har jag arbetat inom svensk räddningstjänst på olika befattningar, senast som räddningschef i Brandkåren Attunda. De senaste åren har jag haft förmånen att få vara expert i utredningen som såg över svensk räddningstjänst SOU 2018:54 samt medverka mellan 2016-2019 i den svenska Agenda 2030 delegationen som levererade SOU 2019:13. Jag har gjort en turnaround på Civilförsvarsförbundet som andre vice ordförande och som styrelseledamot fusionerat Pacta och KFS AB in i Sobona. Idag arbetar jag som kommundirektör/VD i Upplands-Bro.

Vilken roll ser du att SäkerhetsBranschen har att fylla?

Ska risker och säkerhet demokratiseras behöver alla delar i aktiverats för att stärka skyddet av Sverige. SäkerhetsBranschen fyller en normativt viktig del av den framtida säkerhetsdiskursen. Med det avses att säkerhet och trygghet behöver förmedlas nära människor och genom en palett av olika associationsformer.

Varför tycker du det är viktigt att engagera dig i SäkerhetsBranschen?

2017 skrev jag en thesis (inom ramen för mina MBA studier) som handlade om imperativet varför risker och säkerhet behöver demokratiseras. I den lämnade jag bland annat förslag till utveckling om att säkerhet och trygghet behöver stimulera ett bredare aktörsgemensamt samarbete. Ett multilateralt samarbete och tydligt decentraliserat beslutsfattande är avgörande i förflyttningen för ett säkrare samhälle. Inom ramen för detta fyller SäkerhetsBranschen en viktig roll. Jag kommer bidra med min kapacitet och min bakgrund och med långa och breda min erfarenhet av strategi- och styrsystem på lokal, regional och nationell nivå.

Vilka säkerhetsfrågor ligger dig extra varmt om hjärtat som du kommer vilja driva i styrelsen?

Jag kommer driva frågan i hur vi demokratiserar risker och säkerhet så att vi kan utveckla den svenska säkerhetsdiskursen. Jag kommer att bidra med att utveckla ledarskapskulten.

Hur ser du att SäkerhetsBranschen behöver utvecklas?

Ökat multilateralt samarbete och en fortsatt tydlig positionering på nationsbasis.

Vilka egenskaper/erfarenheter tar du med dig som du tror styrelsen kan ha nytta av?

Jag har lång och beprövad erfarenhet att leda arbete och utveckla verksamhet vid olyckor och kriser och behärskar hur olycksförebyggande arbete optimeras. Min styrka är strategi- och styrsystem och hur jag har en bred erfarenhet från kommunal, regional och nationell nivå. Jag har en MBA från Stockholms Universitet, bred erfarenhet från olika styrelseuppdrag och turnaroundupprag. Jag är kreativ, tydlig, ambitiös och nyfiken.

Vad gör du när du inte jobbar med säkerhetsfrågor? 

Mina barn är scouter och vi är ofta ute i skog och mark. Jag läser mycket och tycker om att få möta nya intryck genom resor och nya bekantskaper.

Fler nyheter