Möt vår nya styrelseledamot Anna Börjesson

Anna Börjesson

Vem är du och vad arbetar du med till vardags?

Jag heter Anna och jobbar som Chief Marketing Officer på AddSecure. Jag har över 25 års erfarenhet av att arbeta med marknadsföring inom IT-branschen på företag som Adobe, Projectplace och Planview. På AddSecure har jag arbetat sedan 2018 och har under den tiden varit med om att bidra till och se företaget växa från att vara ett nordiskt säkerhetsbolag till ett Europeiskt IoT-bolag. En mycket spännande tillväxtresa!

När jag inte arbetar tillbringar jag min tid i Sollentuna eller på Blidö med min man, mina två barn och vår hund.

Vilken roll ser du att SäkerhetsBranschen har att fylla?

Förutom att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor generellt så har föreningen både ett ansvar och en möjlighet att se till att medlemsföretagen samverkar i viktiga branschöverskridande frågor som till exempel teknikskiftet, dvs. nedsläckningen av telenäten, som är en hjärtefråga för AddSecure och som berör hela branschen. Alla verksamheter med system baserade på 2G och 3G har ett stort ansvar vad gäller att framtidssäkra flera kritiska samhällsfunktioner. Om övergången till den nya teknologin ska bli effektiv, utan risk för avbrott i viktiga samhällsfunktioner, så krävs god framförhållning och bred samverkan både i branschen och i samhället i stort. Cybersäkerhet är en annan fråga som är avgörande för att vi ska få ett tryggare samhälle och där SäkerhetsBranschen har en viktig roll att spela.

Vi behöver också samverka för att göra säkerhetsbranschen mer attraktiv så att vi kan attrahera unga som äldre talanger med rätt värderingar att börja jobba för ett säkrare och tryggare samhälle och naturligtvis även behålla den kompetens vi har. Det bästa vore om vi kunde rekrytera utifrån och inte locka över kompetens från varandras bolag.

Varför tycker du det är viktigt att engagera dig i SäkerhetsBranschen?

När jag fick frågan blev jag både glad och stolt. Det finns många viktiga frågor där jag vill vara med och göra skillnad om jag kan. SäkerhetsBranschen bidrar till samhällsnytta, påverkansarbete och kompetensutveckling. Jag tror och hoppas att jag med min erfarenhet av marknadsföring och internationella företag kan vara en tillgång för föreningen och bidra med viktiga insikter och kunnande.

Vad ser du mest fram emot i styrelsearbetet framöver?

Jag ser fram emot få engagera mig i viktiga frågor och hoppas kunna bidra med både relevant erfarenhet och med nya infallsvinklar till verksamheten och det fortsatta arbetet med att skapa en bransch som vi är stolta över att arbeta i och representera. Jag ser också fram emot att utbyta erfarenheter och att nätverka.

Anna Börjesson valdes in i SäkerhetsBranschens styrelse på föreningsstämman den 3 maj 2022. Du hittar hela styrelsen under https://sakerhetsbranschen.se/om-oss/styrelse/.

Fler nyheter