Möt vår nya styrelseledamot Linn Storäng

Vem är du och vad arbetar du med till vardags?

Mitt namn är Linn Storäng, jag är regionchef för Norra Europa på Axis Communications. På Axis vill vi skapa nätverkslösningar som genom innovation förbättrar säkerheten och tryggheten. Jag leder ett fantastiskt team av erfarna kollegor som arbetar med vårt omfattande partnernätverk över hela norra Europa för att hjälpa, designa, skapa och underhålla dessa lösningar

Vilken roll ser du att SäkerhetsBranschen har att fylla?

På Axis tror vi att kombinationen av teknik och mänsklig fantasi kommer att vara central för att hjälpa oss skapa en smartare och säkrare värld. SäkerhetsBranschen spelar en viktig roll i detta genom att hjälpa till att informera och utbilda om de många fördelar som säkerhetsbranschen kan tillföra samhället som helhet. Man har också en viktig uppgift i att samla ihop hela branschen och vara en enad röst i alla frågor som rör säkerhet. Även i att säkerställa kompetensförsörjning, påverka lagstiftare och politiker samt att ta debatt och diskussioner i det öppna forumet. Det är också ett sätt att säkerställa kvaliteten och hålla oseriösare spelare utanför.

Varför tycker du det är viktigt att engagera dig i SäkerhetsBranschen?

Samarbete och partnerskap är centralt för Axis och för att hitta innovativa nya sätt att förbättra säkerhet måste vi arbeta tillsammans, dela erfarenheter och dela kunskap, SäkerhetsBranschen är det perfekta forumet för att göra detta. Axis har spelat en stor roll i utvecklingen av säkerhetsbranschen och har sitt säte i Sverige så jag ser det både som en skyldighet och ett ansvar att fortsätta vara delaktig i denna resa och fortsätta bidra med tankar och kompetens för att bygga en ännu bättre framtid.

Vad ser du mest fram emot i styrelsearbetet framöver?

Den värld vi lever i står inför osäkerheter och utmaningar som gör att frågor om säkerhet är viktigare än någonsin, som en del av SäkerhetsBranschens styrelse ser jag fram emot att bidra med idéer om hur tekniken bäst kan utnyttjas för att övervinna dessa utmaningar. Jag ser också fram emot att lära känna branschen ännu bättre och bredda mitt kontaktnät samt få en djupare förståelse för branschens utmaningar och hur vi kan bidra för att kunna påverka riktningen framåt.

Linn Storäng valdes in i SäkerhetsBranschens styrelse på föreningsstämman den 3 maj 2022. Du hittar hela styrelsen under https://sakerhetsbranschen.se/om-oss/styrelse/.

Fler nyheter