NÄTVERKANDE OCH SAMVERKANSDIALOG PÅ SÄKERHETSBRANSCHENS ÅRSSTÄMMA

Den 26 april ägde SäkerhetsBranschens årsmöte rum på Clarion Hotel i Stockholm. Mötet samlade cirka 100 representanter från medlemsföretagen, och inleddes av ordförande Björn Eriksson som följdes av intressanta föredrag från Erik Wennerström, generaldirektör Brå, och polismästare Stefan Hector, chef för operativa avdelningen på NOA, Polisen. Stefan Hector lade tonvikt på hur samarbetet mellan säkerhetsbranschen och polisen kan utvecklas både inom teknik och bevakningstjänster, något som han var uttalat positiv till. Det kom sedan fram många bra uppslag på aktiviteter som föreningen kan arbeta med under de workshops som följde efter föredragen. Kvällen avslutades med en gemensam middag och vinprovning, som bjöd på intressanta diskussioner om doft och smak. Här skapades också många nya kontakter mellan deltagarna.

Invalda ledamöter i styrelsen:

Agneta Janfalk, Securitas Direct (omval)

Johan Färm, Addici Security

Lars Ihd, LH Electronic Alarm

Patrick Svensson, Loomis

Ordförande Björn Eriksson fick fortsatt förtroende att leda föreningen i två år till.

Val av ordförande i föreningens olika sektioner:

Sektion Larmcentral: Tom Vetterlein

Sektion Brand: Ulf Allvar (omval)

Sektion Säkerhetsteknik: Lars Ihd (omval)

Sektion Produkt: Lars Ericson (omval)

Vill du se fler bilder från årsmötet? Besök vår facebooksida.

More from our blog