Nya riktlinjer för kamerabevakning

Nya riktlinjer från EU ställer högre krav på vilken information som ska finnas tillgänglig på den skylt som upplyser om att en plats är kamerabevakad.

All obligatorisk information ska finnas tillgänglig

Man har fram tills nu endast behövt lämna begränsad information på skylten och har kunnat ha övrig obligatorisk information tillgänglig t.ex. via en webbsida, men det ändras alltså i och med de nya riktlinjerna som kom i år. Utöver det som tidigare varit ett krav måste också all obligatorisk information nu finnas tillgänglig på ett icke-digitalt sätt på den bevakade platsen, till exempel via ett telefonnummer eller en affisch på platsen.

Kamerabevakning regleras genom GDPR

Kamerabevakning är ett av de områden som regleras genom dataskyddsförordningen (GDPR). Inom Europa har kraven vid kamerabevakning sett väldigt olika ut. Därför har medlemsländerna i år tagit fram en gemensam EU-vägledning om kamerabevakning för att göra tillämpningen av GDPR så enhetlig som möjlig i alla EU-länder. Ett av de områden som regleras i GDPR är vilken information till registrerade, det vill säga i det här fallet de som kamerabevakas, som ska lämnas.

Du hittar mer information i EU-vägledningen om kamerabevakning (länk) samt hos Datainspektionen (länk).

Exempel på hur skylten kan se ut

Fler nyheter