Nya riktlinjer för kamerabevakning

Den europeiska dataskyddsstyrelsen presenterade i januari riktlinjer som förtydligar och ger vägledning om kamerabevakning. Riktlinjerna presenterar bland annat hur de sex principerna i Dataskyddsförordningen bör tolkas när det gäller kamerabevakning.

Den europeiska dataskyddsstyrelsen presenterade i januari 2020 riktlinjer som förtydligar och ger vägledning om kamerabevakning. Riktlinjerna presenterar bland annat hur de sex principerna i Dataskyddsförordningen bör tolkas när det gäller kamerabevakning.

Längre lagring kräver omfattande argumentation

Exempelvis trycker man på principen om uppgiftsminimering och resonerar att lagring längre än tre dagar kräver en mer omfattande argumentation. Lagringsbehovet måste definieras per kamera, alternativt kameragrupper med samma behov, och ska dokumenteras skriftligt.

Viktigt att se över skyltningen

Riktlinjerna presenterar även ett konkret exempel på hur informationsplikten i artikel 13 i Dataskyddsförordningen ska tolkas för personuppgiftsbehandling genom kamerabevakning. Detta förtydligande innebär att många behöver se över sin skyltning av kamerabevakade områden, samt säkerställa att informationsskylten placeras väl synlig innan någon går in i det bevakade området.

Du kan läsa mer om hur kamerabevakning regleras på sidan Säkerhetsfakta

Fler nyheter