SäkerhetsBranschen är en förening för säkerhetsföretag med ca 440 medlemsföretag som tillsammans omsätter 57 miljarder kronor per år och har 33.000 medarbetare. SäkerhetsBranschen samlar aktörer inom säkerhet på en arena för att initiera, synliggöra, skapa opinion för och driva på värdeskapande säkerhetsfrågor i ett forum för ett tryggare och säkrare Sverige.

SäkerhetsBranschens övergripande uppgift är att arbeta för god kvalitet, hög kunskap och att medlemmarna i föreningen agerar ansvarsfullt.