POLISMYNDIGHETEN FÖRESLÅR NY ORDNINGSVAKTSLAG

Polismyndigheten föreslår idag i en skrivelse till justitiedepartementet att en ny ordningsvaktslag ska tas fram.

SäkerhetsBranschen har i många år drivit linjen att ordningsvaktslagen som är från 1979 behöver ses över och moderniseras.

Karl Holm, på polismyndighetens rättsavdelning, kommenterar:
– Även polisen anser nu att lagen måste moderniseras och att polisen därför i en skrivelse till justitiedepartementet begär en översyn av lagen.

Björn Eriksson, f.d. rikspolischef och ordförande för SäkerhetsBranschen välkomnar Polismyndighetens initiativ:
– En välkommen present så här inför semestrarna. Det är bra initiativ som vi länge efterlyst eftersom det höjer tryggheten i samhället. Förslaget berör såväl bevakningsbranschen som övriga delar av säkerhetsindustrin. Det finns egentligen bara vinnare på detta förslag från polisen. Från säkerhetsindustrins sida är vi redo att svara upp.”

More from our blog