PRESENTATION AV JOAKIM SÖDERSTRÖM

Intervju med Joakim Söderström som sedan årsmötet i måndags leder SäkerhetsBranschens löpande verksamhet.

Vem är du och vad har du gjort innan?
Jag är en samhälls- och säkerhetsintresserad f.d. polis med fru, tre barn, hund och villa. Senast kommer jag från Polismyndighetens nationella operativa avdelning (NOA) där jag ansvarat för uppbyggnaden av myndighetens nationella kameraförmåga. Innan dess har jag tjänstgjort på en rad olika ledande positioner, bl.a. som stabschef för gränspolisen, avdelningschef inom den särskilda polistaktiken och förundersökningsledare. Inte sällan har mina uppdrag också haft bäring på IT och teknik.

På det privata planet kretsar den mesta tiden kring familj och hus. När tid medges åker jag till skjutbanan för att skjuta dynamiskt skytte (IPSC). Det är en sport som kräver full koncentration och att vara där i nuet vilket paradoxalt nog är oerhört avslappnande. Detta i kombination med trevliga klubbkamrater och härliga utomhusmiljöer gör att det är en sport som jag varmt kan rekommendera!

Hur har din första tid varit och hur ser du på branschens framtid?
Välkomnandet och intresset från medlemsföretagen och andra samverkanspartners har varit mycket gott. För mig har det varit viktigt att träffa så många medlemmar som möjligt för att lära känna de olika verksamheterna och de skiftande behoven. Mitt mål är att hinna besöka alla medlemsföretagen innan nästa årsmöte.

Det som slår mig när jag är ute på medlemsbesök är det driv som finns hos medlemsföretagen; driv att utveckla, driv att förbättra, driv att göra Sverige säkrare. En annan reflektion jag gjort är över den bredd vi har i branschföreningen, allt från lås, larm, glas, dörr, brand, kameror, säkerhetsmjukvaror, säkerhetsprodukter, väktare och ordningsvakter m.m. Denna bredd är en oerhörd styrka och tillgång, särskilt mot bakgrund av att de olika verksamhetsområdena har en tendens att krypa närmare varandra. Tillsammans är vi starka!

SäkerhetsBranschen är och ska fortsatt vara den tongivande aktören på den svenska säkerhetsmarknaden, såväl när det kommer till att leverera medlemsnytta i vardagen som att samla och företräda branschen medialt och politiskt. Att branschen har en stark, initierad och enad röst är också en förutsättning för att kunna tas på allvar och kunna betraktas som en seriös samverkanspart för myndighetssverige.

Sist av allt, vad ser du fram emot nu?
Att tillsammans med medlemsföretagen och våra samverkanspartners bygga upp en stark och vass plattform med viktiga frågor att driva i syfte att få till stånd förändringar för ett tryggare Sverige, något som också indirekt leder till fler och bättre affärer för medlemsföretagen och deras kunder.

Och såklart en varm sommar! ?

Kontaktuppgifter
Joakim Söderström
Tel: 0701–595 696
E-post: joakim.soderstrom@sakerhetsbranschen.se

More from our blog