PRESENTATION AV NY STYRELSELEDAMOT: JERKER KRABBE

Jerker Krabbe valdes in i SäkerhetsBranschens styrelse på årsstämman den 9 maj.

Vem är du och var arbetar du till vardags?
Jag är VD för larmföretaget Sector Alarm.

Vilken roll ser du att SäkerhetsBranschen har att fylla?
SäkerhetsBranschen har en viktig roll att fylla när det gäller att var en enande kraft på en delvis fragmenterad marknad. Det är också viktigt att vara näringslivets röst mot politiker och andra påverkansgrupper. Sedan är det nödvändigt att utveckla normerande standarder för hur man ska arbeta inom olika branscher.

Varför tycker du det är viktigt att engagera dig i SäkerhetsBranschen?
Jag tycker att det är viktigt att framföra hemlarmsektionens behov och utmaningar i förhållande till övriga säkerhetsföretag i Sverige.

More from our blog