PRESENTATION AV NY STYRELSELEDAMOT: KARIN LINDSKOG

Karin Lindskog valdes in i SäkerhetsBranschens styrelse på årsstämman den 9 maj.

Vem är du och var arbetar du till vardags?
Jag arbetar på Glasbranschföreningen med rekrytering och kompetensutveckling och som projektledare för Fasadgruppen, en grupp för våra medlemsföretag som arbetar med glas- och metallentreprenader.

Varför tycker du det är viktigt att engagera dig i SäkerhetsBranschen?
Företag i Fasadgruppen jobbar bland annat med säkerhetsdörrar, ett område som blivit mer komplext eftersom krav på tillförlitliga helhetslösningar ökat. Det är därför intressant att vara en del av en organisation som driver övergripande säkerhetsfrågor.

Vilken nytta / fördelar får din verksamhet av att vara med i SäkerhetsBranschen?
En av de största nyttorna med medlemskapet är att det ger ett ökat samarbete mellan Glasbranschföreningens fasadföretag och företag som är verksamma som leverantörer eller tillverkare av fysisk och elektronisk säkerhet.

Vad gör du när du inte jobbar med säkerhetsfrågor?
Jag är intresserad av musik och spelar oboe och engelskt horn i en symfoniorkester. När jag är ledig tillbringar jag mycket tid i vårt fritidshus i skärgården.

More from our blog