PROGRAM SÄKERHETSPAVILJONGEN – ALMEDALEN 2016

Vi kommer att finnas på plats i Almedalen i år igen, och det här året samarbetar vi med Svenska Stöldskyddsföreningen. Det kommer att hållas flera debatter där vi har med lagstiftare, andra myndighetsföreträdare och personer från näringslivet som ska reda ut frågetecken och berätta hur de ser på utvecklingen inom de olika frågeställningarna. Naturligtvis har vi också deltagare från SäkerhetsBranschen för att tydliggöra vår ställning i frågorna.

– Program onsdag 6 Juli Wisby strand, Strandvägen 4 –

08:15          Hotfull tid – har vi råd att avstå samverkan och modern säkerhetsteknik?

Terrorhot, kriminella nätverk som regerar i våra förorter och lockar unga med ”karriärmöjligheter” samt allt grövre våld på gator och torg – hur ska vi bemöta dessa utmaningar?

Lägg därtill vardagsbrott som aldrig utreds på grund av polisens otillräckliga resurser. Ska polisen avlastas från enklare, men resurskrävande arbetsuppgifter, för att istället ägna mer tid åt sin kärnverksamhet?

Hur kan säkerhetsföretag och polis samarbeta? Och är behovet av integritetsskydd så stort att vi även fortsättningsvis ska ha en lagstiftning som tvingar oss avstå från effektiv kameraövervakning på brottsutsatta offentliga platser eller tänkbara terroristmål?

Moderator: Hasse Aro

Medverkande: Anders Ygeman, inrikesminister (S), Mats Löfving, biträdande rikspolischef, Björn Eriksson, f.d. rikspolischef och ordförande i SäkerhetsBranschen, Hans Brun, terrorforskare, Roger Haddad, riksdagsledamot justitieutskottet (L), Michael Englund, säkerhetschef Globe Arenas

12:30          Har du makten över dina pengar, eller har finansaktörerna tagit över?

Kontanterna håller på att försvinna i samhället utan att några egentliga beslut fattats och utvecklingen drivs på av de stora bankerna. Som konsumenter blir vi själva till handelsvaror då datainsamling av våra köpbeteenden är hårdvaluta för att hitta nya målgrupper. Kan vi vara säkra på att vår integritet och våra pengar är trygga i en värld utan kontanter? Hur går det med integritet och solidaritet i ett kontantlöst samhälle när pengarna privatiseras och nätbedrägerierna ökar. Kan vi utan kontanter vara säkra på att ha något att betala med vid störningar i infrastrukturen för datakommunikation? Vem ska ta ansvar för kontantförsörjningen i samhället?

Moderator: Hasse Aro

Medverkande: Björn Eriksson, f.d. rikspolischef och ordförande i SäkerhetsBranschen, Charlie Söderberg, rikedomscoach Balansekonomi, Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef Microsoft, Per Geier, säkerhetschef Svensk handel, Svante Werger, Kommunikationsdirektör MSB

13:45          Människor dör i bränder – var är nollvisionen?

Kontrollen av brandskydd i offentliga och privata fastigheter är totalt bristfällig. Medborgare, boende och besökare på till exempel hotell, köpcentra och offentliga byggnader lever med villfarelsen att det alltid finns ett väl fungerande brandskydd och att utrymningslarm är en självklarhet, men så är inte fallet. I många fall finns brister som aldrig åtgärdas och anmärkningar från räddningstjänsten finns kvar från år till år. Dessutom görs idag stora undantag på regler för brandskyddet på asylboenden vilket är helt oacceptabelt. Vad kan göras mer för att öka brandskyddet så att dödsbränder undviks och helst helt elimineras? Vem har ansvaret för nollvisionen och vem ser till att lagar och regler för brandskydd efterlevs?

Moderator: Hasse Aro

Medverkande: Svante Werger, kommunikationsdirektör MSB, Bo Hjort, besiktningsman Albacon, Ulf Allvar, brandskyddspecialist SäkerhetsBranschen, Cecilia Uneram, brandingenjör Räddningstjänsten Östergötland, Dick Svennefelt, räddningschef Räddningstjänsten Gotland, Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (KD), Ingrid Hernsell Norling, enhetschef Boverket

15:00          Trygghet på spel när kommuner investerar i säkerhet

Medborgarnas säkerhet är ett omfattande arbete för kommuner och handlar om allt från bränder, översvämningar och elavbrott till inbrott och skadegörelse. För att nå en tillräcklig nivå av säkerhet finns det regler och rekommendationer för exempelvis krisberedskap, brandlarm, utrymningslarm och säkerhetskameror.

Men vem ansvarar egentligen för inköp och upphandlingar av säkerhetslösningar i en kommun? Vem säkerställer att medborgarna får bästa möjliga säkerhet för skattepengarna? Och hur säkerställs att produkter och tjänster har rätt funktion och kvalitet?

Många kommuner har kunskap och rutiner för att upphandla säkerhetslösningar. Andra har det inte. Kvaliteten på upphandlingar och de upphandlade produkterna och tjänsterna inom säkerhetsområdet skiljer därför stort mellan olika kommuner. Tryggheten för medborgare blir därmed olika beroende på vilken kommun man bor i. Ska det vara så eller finns det sätt att upphandla säkerhet som skapar säkrare och tryggare kommuner?

Moderator: Hasse Aro

Medverkande: Magnus Josephson, upphandlingsspecialist, Svensk brand- och säkerhetscertifiering

More from our blog