PROGRAM SÄKERHETSPAVILJONGEN – ALMEDALEN 2017

Vi kommer att finnas på plats i Almedalen i år igen, och även det här året samarbetar vi med Svenska Stöldskyddsföreningen. Det kommer att hållas flera debatter där vi har med lagstiftare, andra myndighetsföreträdare och personer från näringslivet som ska reda ut frågetecken och berätta hur de ser på utvecklingen inom de olika frågeställningarna. Naturligtvis har vi också deltagare från SäkerhetsBranschen för att tydliggöra vår ställning i frågorna.

– Program onsdag 5 Juli Wisby strand, Strandvägen 4 –

08:30          Brist i samverkan mellan myndigheter och andra aktörer – ökat utrymme för kriminalitet?

Resurserna är begränsade – politiker och beslutsfattare måste se utanför dagens ramar för att skapa ett mer robust samhälle som klarar terrorhot, naturkatastrofer och även minskar utanförskap och kriminalitet. Polisen behöver avlastas från enklare men resurskrävande arbetsuppgifter och kommuner behöver få tydligare riktlinjer för att samverka över hela samhället för att öka tryggheten. Hur kan säkerhetsbranschen samarbeta med myndigheter som Polisen, MSB, Försvarsmakten med flera? Kan ny teknik som säkerhetskameror användas i ökad omfattning för att förebygga brott och samtidigt vara en resurs vid krishantering? Behöver lagar ändras för att alla tillgängliga resurser verkligen ska kunna användas?

Moderator: Hasse Aro

Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Anders Ygeman (S), Inrikesminister, Beatrice Ask (m), Riksdagsledamot, ordf. justitieutskottet, Roger Haddad (L), Riksdagsledamot justitieutskottet, Ebba Östlin (S), Kommunstyrelseordförande Botkyrka.

09:45          Organiserad brottslighet och terror – problembild och lösningar

Vårt samhälle är utsatt för hög belastning när det gäller exempelvis ungdomsvåld, gängkriminalitet, organiserad brottslighet och terrorism. Många debatterar tryggheten i samhället och har olika förslag på hur den kan öka. Under detta seminarium lyfts bland annat nya modus inom it-brottslighet, terrorism, problem i utsatta områden och identitetsproblematik fram och därefter debatteras vad som krävs för att komma tillrätta med dessa samhällsbelastande problem.

Moderator: Hasse Aro

Medverkande: Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie på SC3, Polisens nationella it-brottscentrum, Ulf Johansson, Regionpolischef Stockholm, Stefan Lundberg, Ekobrottsmyndigheten, Anti Avsan (m), Riksdagsledamot justitieutskottet, Helen Petersson (S), Riksdagsledamot justitieutskottet.

11:00          Stannar samhället utan kontanter?

Idag håller kontanterna på att försvinna i samhället. Från 2007 till 2017 har den samlade kontantsumman minskat med 35 % och riskerar att knappt räcka till vid ökat behov. Utan politiska beslut och riskanalys försvinner ett betalningsmedel som varit bland det säkraste i flera hundra år som fungerar oavsett politisk påverkan eller om det finns ström. Kan ett samhälle utan kontanter fungera fullt och hur löser man betalningar vid störningar.

Moderator: Hasse Aro

Medverkande: Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen, Bengt Nilervall, Expert betalfrågor, Svensk Handel, Mattias Skarnec, IT-säkerhetskonsult, ITFokus, Elisabeth Due, Näringslivsexpert, Icahandlarnas förbund, Johan Stigholm, Tekn. Dr. i militärteknik, fokus på cyber/it, Försvarshögskolan, Towe Lindqwister, Advisor Crisis Management.

12:30          Du omkommer när grannens lägenhet brinner

Idag måste alla bostäder var utrustade med brandvarnare som ska upptäcka bränder innan de blir för stora men vad händer om grannens lägenhet under dig brinner. Får du varning och hur kan flerbostadshus skyddas bättre mot dödsbränder? Vilka råd ger räddningstjänsten till dig som boende? Är nya bostäder säkrare än äldre och sker det någon utveckling inom brandskyddet när nya bostäder byggs. Ska myndigheterna förändra kraven på fastighetsägarna för att öka tryggheten för de boende?

Moderator: Hasse Aro

Medverkande: Andreas Carlson (KD), Riksdagsledamot justitieutskottet, Peter Schöön, Brandmästare, Räddningstjänsten Gotland, Maria Deronius, Säkerhetsansvarig, Stockholmshem, Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen, Ulf Allvar, Brandskyddspecialist, SäkerhetsBranschen.

13:45          Internet of Things eller Internet of Evil Things?

IoT skapar möjligheter för en enklare och mer uppkopplad vardag. Vi kan redan idag styra en hel del av prylarna i hemmet och på kontoret med våra mobiler, vilket känns enkelt och smidigt. Utvecklingen är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomi där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera. Men vad finns det för risker egentligen? Är kvaliteten på prylarna så dåliga som det ofta beskrivs och vad gör vi åt det i så fall? Hur ser ansvarsfördelningen ut avseende säkerhetsnivåerna? Vilket ansvar har leverantörerna av produkterna och vem står ansvarig när olyckan är framme?

Moderator: Hasse Aro

Medverkande: Anne-Marie Eklund-Löwinder, Säkerhetschef IIS (Internetstiftelsen), Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie på SC3, Polisens nationella it-brottscentrum, Klas Tocklin, vd Caverion, Martin Gren, grundare av Axis Communications, Jens Henriksson, Koncernchef Folksam, Fredrik Liljeblad, Advokat.

15:00          Det digitaliserade samhället – hur sårbara är vi?

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för samhället och utvecklingen varken vill vi eller kan vi bromsa. Digitaliseringen kräver dock kommunikation via internet men fungerar internet så bra som det förväntas? Allt mer information flyttar in i molnet. Hur tillgängligt och driftssäkert är vårt nät? Vad skulle stormen Gudrun få för effekt på samhället idag?

Under seminariet diskuteras hur det digitaliserade samhället påverkar oss, hur vår sårbarhet ser ut och vilka konsekvenser det kan ge. Hur ser ansvarsfördelningen ut och vilka beroenden finns? Vilken beredskap har vi att möte de alltmer komplexa hot digitaliseringen innebär.

Moderator: Lena Bartholdsson

Medverkande: Patrik Fältström, Chef forsknings- och utvecklingsavdelningen Netnod, Annica Bergman, PTS, Chef Nätsäkerhetsavdelningen, Jimmy Persson, Teknisk produktchef, Stadsnätsföreningen, Alf Karlsson, Statssekreterare åt digitaliseringsminister Peter Eriksson, Allan Widman (L), Riksdagsledamot, ordf. Försvarsutskottet.

More from our blog