SÄKERHETSBRANSCHEN MÖTTE RIKSPOLISCHEFEN

Under måndagen träffade en delegation från branschen rikspolischefen och hans medarbetare. Från SäkerhetsBranschen deltog Björn Eriksson, Uno Lundberg och Joakim Söderström.

Temat för mötet var hur polis och bransch kan samverka för att tillsammans uppnå ett tryggare Sverige. En rad konkreta frågor såsom lednings- och larmcentralen, trafikövervakning och utbildning diskuterades.

Björn Eriksson var nöjd efter mötet:

– Det glädjer mig vi delar samma grundsyn och att rikspolischefen också ser värdet och styrkan i en utvecklad samverkan med branschen.

En partssammansatt grupp kommer nu gemensamt att ta fram en lista med frågor som vi på ett strukturerat sätt ska kunna samverka kring i vardagen. Exempel på sådana frågor skulle kunna vara ett tekniskt gränssnitt mellan polisens ledningscentraler och branschens larmcentraler eller att ordningsvakter ska få transportera frihetsberövade till närmsta polisarrest.

Vad händer nu?
Vi önskar att alla medlemsföretag som har konkreta idéer kring samverkan med polisen skriver ner dessa och e-postar till info@sakerhetsbranschen.se

More from our blog