SAMRÅDS-OCH SAMVERKANSMÖTE MED POLISMYNDIGHETEN

Under torsdagen genomförde SäkerhetsBranschen ett samråds-och samverkansmöte med Polismyndigheten. Under mötet diskuterades bl.a. samhälls- och brottsutvecklingen och parterna var rörande överens om att för att kunna vända utvecklingen och att öka säkerheten och tryggheten i Sverige så är den privata säkerhetsindustrin ett viktigt komplement till Polisen. En rad olika möjliga samverkansfrågor diskuterades och planen är att samarbetet framöver ska ske på ett mer strukturerat sätt. Björn Eriksson, ordförande för SäkerhetsBranschens och f.d rikspolischef under 8 år och president för Interpol under 3 år, ser vi positivt på den ökande myndighetssamverkan och tror att vi tillsammans kommer kunna ta stora steg mot ett tryggare Sverige! (Bilden är tagen vid ett annat tillfälle)

Fler nyheter