SEMINARIEPROGRAM SKYDD 2016

– Program SäkerhetsBranschens scen, A03:40 –

Tisdag 25/10

12:15          En inblick i utredningen av kameraövervakningslagen

Utredningen av kameraövervakningslagen fortskrider, och ska redovisas i februari 2017. Regeringens särskilda utredare Susanne Kaevergaard presenterar hur långt utredningen har kommit, och vad man hittills har kommit fram till.

Talare: Susanne Kaevergaard, Regeringens särskilda utredare av kameralagen

12:45          Kameraövervakningslagen i praktiken – hur kan man anpassa sig till den nuvarande lagstiftningen?

Vad ska man tänka på när man ansöker om tillstånd för kameraövervakning, och vad är det som avgör om ett tillstånd beviljas eller inte? Vilka regler gäller för att sätta upp kameror på olika platser, både där allmänheten har tillträde och på områden där allmänheten inte har tillträde, till exempel i personalutrymmen på en arbetsplats eller i ett flerbostadshus?

Talare: Tove Fors, Jurist Datainspektionen

13:15          Debatt: Hur ska den nya kameraövervakningslagen se ut?

Den nuvarande kameraövervakningslagen ska moderniseras och bättre anpassas till dagens situation. Det finns flera utmaningar att få en bra kameralag där förbättrad trygghet och säkerhet vid en ökad användning av säkerhetskameror ska vägas mot integriteten för den enskilda.

Medverkande: Susanne Kaevergaard, Regeringens särskilda utredare av kameralagen, Tove Fors, Jurist Datainspektionen, Leif Svensson, säkerhetschef Jernhusen, Jimmy Ek, Säljchef Norden Axis Communications

Moderator: Lennart Alexandrie, AR Media International

Onsdag 26/10

10:00          DNA-teknik för att förhindra stölder – hur fungerar det?

DNA har länge använts i brottsuppklarande syfte, och för några år sedan vidgades användningen till att även förebygga brott. Monica Hallin, VD på Vindico Group, berättar om hur Märk-DNA fungerar, och vilka möjligheter som finns. Med på scen finns även polishunden Jazz, som med hjälp av sin förare ska visa hur spårning med hjälp av DNA går till i praktiken.

Talare: Monica Hallin, VD Vindico Group

11:45          Trygghet där Polisen inte räcker till – utmaningen med att ansvara för säkerheten i köpcentrum

På ett köpcentrum cirkulerar tusentals personer varje dag i en miljö som är helt publik samtidigt som området faktiskt är privat. Det finns utmaningar både kring ordningsstörningar och stölder från butiker. Polisen är i princip helt frånvarande och köpcentrum är nästan helt hänvisade till att själva säkerställa en hög trygghet inom alla områden från ordningsstörningar till brandskydd med mera.

Talare: Ann-Sofie Ljungfelt, Ekfelt Management

13:30          Debatt: Hur kan trygghet och säkerhet i samhället förbättras när Polisen inte räcker till?

En framtid med en större hotbild ställer högre krav på samhället att agera, samtidigt som Polisen har otillräckliga resurser att utreda mängdbrott och ofta inte finns på plats ute i samhället. Kan en ökad samverkan mellan polisen och privat sektor förbättra säkerhet och trygghet i samhället? Hur säkerställs integritet och rättssäkerhet för den enskilde och när är det möjligt att använda privat sektor istället för polis, så att de har mer tid att ägna åt sin kärnverksamhet?

Medverkande: Björn Eriksson, ordförande i SäkerhetsBranschen och f.d. rikspolischef, Christer Palmkvist, vice ordförande Polisförbundet, Ann-Sofie Ljungfelt, Ekfelt Management, Roger Haddad (L)

15:45          Certifiering – ett strategiskt verktyg för förbättring

Vad är certifiering och hur går det till? Vilka regelverk är det som styr certifieringsverksamheten? Vad händer inom brand- och säkerhetsområdet kopplat till certifiering, i Sverige och i Europa? Vilken betydelse har certifiering för de krav ett försäkringsbolag ställer idag?

Talare: Mårten Wallén, VD SBSC

Torsdag 27 oktober

10:30          Polisens arbete med och mot drönare

Under sommaren 2016 startade Polisen ett projekt för att utreda hur man kan använda drönarteknik i den dagliga verksamheten. Några månader in i projektet finns några resultat inom vilka verksamhetsområden tekniken faktiskt är användbar, men även vilka problem som behöver lösas.

Talare: Isabel Thorén, Chef för ordning och säkerhet, Polisens utvecklingscentrum, Håkan Hermansson, UAS-operatör, Polisen

13:00          Terrorism och samhällshotets utveckling

Vart är samhället på väg med det ökande terrorhotet? Vilka trender kan skönjas när man vill öka säkerheten och vilka influenser finns från omvärlden? Vad sker i andra länder och hur påverkar det Sverige?

Talare: Mikael Sundebäck, Nordisk produktchef Gunnebo

14:45          I spåren av Eurovision – hur hanterade man säkerheten?

Säkerhetsarbete under ett internationellt mega-event bjuder på många utmaningar. När det samtidigt råder oroligheter i världen med ett ökat terrorhot blir arbetet än mer omfattande och viktigare.

Talare: Michael Englund, Säkerhetsansvarig Stockholm Globe Arenas, Sebastian Tabrizzi

Fler nyheter