FÖRENINGENS STYRELSE

Föreningens styrelse ansvarar för de strategiska målen och det långsiktiga arbetet.

Kettil Stenberg

Kettil Stenberg

Ordförande

Nordenchef för Stanley Security och VD Stanley Security Sverige AB

Koncernchef Niscayah Group AB

Styrelseordförande för Turva-alan yrittäjät RY (Branschorganisationen för tekniska säkerhetstjänster i Finland)

Viceordförande för Suomen Vartiomiesliikkeitten liitto (Branschorganisationen för väktartjänster i Finland)

Medlem i Delegationen för Säkerhetsbranschen (ledd av Polistyrelsen i Finland)

Ekonomiemagister och Ekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Kettil valdes in i styrelsen 2015.

Ulrika Selendy

Ulrika Selendy

Vice Ordförande

VD för Copiax

Jeanette Lesslie

Jeanette Lesslie

Ledamot

VD för 2Secure

Mångårig och gedigen erfarenhet av säkerhet och säkerhetsbranschen.

Ordinarie ledamot i Näringslivets Säkerhetsdelegation inom Svenskt Näringsliv.

Anlitad som föreläsare vid utbildningar i säkerhet med fokus på säkerhetsplanering och riskanalys, starkt ledarskap och hur man skapar en positiv säkerhetskultur med högt engagemang och säkerhetstänk inom sin organisation.

Jeanette har tidigare varit säkerhetschef för Grand Hôtel och valdes in i styrelsen 2018.

Uno Lundberg

Uno Lundberg

Ledamot

VD för Falck Emergency

Jerker Krabbe

Ledamot

VD för Sector Alarm

Johan Färm

Johan Färm

Ledamot

Johan Färm är VD för Addici Security AB.

Johan, som har en MBA från Edinburgh Business School, har tidigare bl.a. varit vd för ett ledande konsultföretag inom risk- och krishantering och valdes in i styrelsen 2017.

Kristina Tullberg

Kristina Tullberg

Ledamot

Kristina Tullberg är Marketing Manager på Axis Communications AB

Sven Klockare

Sven Klockare

Ledamot

Det finns ingen övrig information om denna person.

P.O Swedérus

P.O Swedérus

Ledamot

Ordförande i Svebra, Svenska Brandsäkerhetsföretag, sedan 2008.
VD för Hald & Tesch Brand AB sedan 1999.
Styrelseledamot i Hefab sedan 1988.
Invaldes i SäkerhetsBranschens styrelse 2018

Lars Ihd

Lars Ihd

Ledamot

Lars Ihd har funnits i säkerhetsbranschen sedan 1979 då han startade företaget LH Electronic Alarm, ett företag som han driver än idag. Lars började engagera sig i branschföreningen 2001, blev sektionsordförande 2005 och valdes in i styrelsen 2017.

Mikael Lindström

Mikael Lindström

Ledamot

Glasbranschföreningen

Håkan Dosé

Håkan Dosé

Ledamot

SLR

Ida Texell

Ida Texell

Ledamot

Kommundirektör Upplands Bro Kommun

Joakim Söderström

Joakim Söderström

VD & Kanslichef

E-post joakim.soderstrom@sakerhetsbranschen.se

Växel 08-721 40 50

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

OPERATIV STYRELSE

Den operativa styrelsen ansvarar för riktlinjer och det löpande arbetet.

Kettil Stenberg

Kettil Stenberg

Ordförande

Nordenchef för Stanley Security och VD Stanley Security Sverige AB

Koncernchef Niscayah Group AB

Styrelseordförande för Turva-alan yrittäjät RY (Branschorganisationen för tekniska säkerhetstjänster i Finland)

Viceordförande för Suomen Vartiomiesliikkeitten liitto (Branschorganisationen för väktartjänster i Finland)

Medlem i Delegationen för Säkerhetsbranschen (ledd av Polistyrelsen i Finland)

Ekonomiemagister och Ekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Kettil valdes in i styrelsen 2015.

Ulrika Selendy

Ulrika Selendy

Vice Ordförande

VD för Copiax

MEDARBETARE

Sofia Blomqvist

Sofia Blomqvist

Marknads- och kommunikationsansvarig

E-post sofia.blomqvist@sakerhetsbranschen.se

Telefon 0722-02 08 33

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

Erik Fahlander

Erik Fahlander

Ekonomiansvarig

E-post erik.fahlander@sakerhetsbranschen.se

Telefon 070-420 27 60

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

 

Helena Ljungqvist

Helena Ljungqvist

Projekt- och eventansvarig

E-post helena.ljungqvist@sakerhetsbranschen.se

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

Helene Meyer

Administratör kansli

E-post helene.meyer@sakerhetsbranschen.se

Mobil 0705-181040

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

 

Jonatan Lindeberg

Jonatan Lindeberg

Utbildningsadministratör

E-post jonatan.lindeberg@sakerhetsbranschen.se

Telefon 0736-56 74 15

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

Linda Östlund

Ansvarig för kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Johny Ekvall

Johny Ekvall

IT-ansvarig
Joakim Söderström

Joakim Söderström

VD & Kanslichef

E-post joakim.soderstrom@sakerhetsbranschen.se

Växel 08-721 40 50

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm