FÖRENINGENS STYRELSE

Föreningens styrelse ansvarar för de strategiska målen och det långsiktiga arbetet.

Björn Eriksson

Björn Eriksson

Ordförande

Kontaktas genom info@sakerhetsbranschen.se

Ordförande i SäkerhetsBranschen är Björn Eriksson tidigare rikspolischef och landshövding i Östergötlands län.

Björn har varit generaltulldirektör och chef för Tullverket och Kustbevakningen samt president över Interpol och World Custom Organization.

Filosofie hedersdoktor vid Linköpings universitet. Ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse och Kampsportsdelegationen.

Tidigare budgetchef i finansdepartementet och är regeringens samordnare i ärendet idrottshuliganism. Tidigare ordförande i Svenska Skidskytteförbundet och sitter nu i samma förbunds Advisory Board.

Den 6 juni 2005 tilldelades Björn Eriksson H. M. Konungens medalj, 12:e storleken i Serafimerordens band.

Uno Lundberg

Uno Lundberg

Ledamot

VD för Falck Emergency

Johan Färm

Johan Färm

Ledamot

Johan Färm är VD för Addici Security AB.

Johan, som har en MBA från Edinburgh Business School, har tidigare bl.a. varit vd för ett ledande konsultföretag inom risk- och krishantering och valdes in i styrelsen 2017.

Agneta Janfalk

Agneta Janfalk

Ledamot

Agneta är idag VD för Lärande i Sverige AB , ett bolag inom Lärandegruppen. Verksamheten samarbetar med näringsliv, universitet, myndigheter och andra organisationer och bygger utbildningskoncept tillsammans med branschen och bjuder in verkligheten i våra grundskolor och gymnasieskolor.

Andra erfarenheter är Affärs- och partnerchef tillika Vice VD i Securitas Direct Sverige AB . Försäljningschef och Produktionschef på Pengar i Sverige AB – kontanthantering (5 år) Verksamhetschef, Affärsområdeschef avseende systemlösningar inom IT, IMS Internt Consulting AB, IMS AB, LärData AB (8 år) Utbildning Civilekonom Linköpings universitet.

Agneta valdes in i styrelsen 2013.

Lars Ihd

Lars Ihd

Ledamot

Lars Ihd har funnits i säkerhetsbranschen sedan 1979 då han startade företaget LH Electronic Alarm, ett företag som han driver än idag. Lars började engagera sig i branschföreningen 2001, blev sektionsordförande 2005 och valdes in i styrelsen 2017.

Peter Lilius

Peter Lilius

Ledamot

Peter Lilius är Säkerhetschef på Apoteket AB.
Peter valdes in i styrelsen 2015.

Kettil Stenberg

Kettil Stenberg

Ledamot

Nordenchef för Stanley Security och VD Stanley Security Sverige AB

Koncernchef Niscayah Group AB

Styrelseordförande för Turva-alan yrittäjät RY (Branschorganisationen för tekniska säkerhetstjänster i Finland)

Viceordförande för Suomen Vartiomiesliikkeitten liitto (Branschorganisationen för väktartjänster i Finland)

Medlem i Delegationen för Säkerhetsbranschen (ledd av Polistyrelsen i Finland)

Ekonomiemagister och Ekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Kettil valdes in i styrelsen 2015.

Urban Doverholt

Urban Doverholt

Vice Ordförande

Vice Ordförande i Säkerhetsbranschen är Urban Doverholt, han valdes in i styrelsen 2018.

Urban jobbar med styrelsearbete och konsultarbete inom lednings- och verksamhetsstöd.

Inom säkerhetsområdet är Urban sedan 2009 Ordförande för SEM Group. Tidigare har Urban varit Ordförande för Swesec och Bofors-Hägglunds. På Europeisk nivå har Urban varit styrelsemedlem i ARGE. Urban var 2009-2017 VD för ASSA AB och 2017-2018 Skandinavienchef för Assa Abloy.

Urban har också erfarenhet från IBM, Ericsson, EDB, BAE Systems och IT-Företagen.

Klas Tocklin

Klas Tocklin

Ledamot

Det finns ingen övrig information om denna person.

Benny Jansson

Benny Jansson

Ledamot

En drygt 30-årig karriär som Säkerhetsentreprenör och Låssmedsmästare.

Förbundsordförande i SLR Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund sedan 2014

Benny är även ledamot i ELF European Locksmith Federations styrelse.

Invaldes i SäkerhetsBranschens styrelse 2018.

P.O Swedérus

P.O Swedérus

Ledamot

Det finns ingen övrig information om denna person.

Sven Klockare

Sven Klockare

Ledamot

Det finns ingen övrig information om denna person.

OPERATIV STYRELSE

Den operativa styrelsen ansvarar för riktlinjer och det löpande arbetet.

Roger Eriksson

Roger Eriksson

Ledamot

Roger Eriksson är säkerhetschef på Great Security.

Kristina Tullberg

Kristina Tullberg

Ledamot

Kristina Tullberg är Marketing Manager på Axis Communications AB

Karl Zulawinski

Karl Zulawinski

Ledamot

Karl Zulawinski är ägare av KZ Bevakning & Säkerhetstjänst AB

MEDARBETARE

Erik Fahlander

Erik Fahlander

Ekonomi

erik.fahlander@sakerhetsbranschen.se

Arenavägen 41, 12 tr.

121 77 Johanneshov

070-420 27 60

Sofia Blomqvist

Sofia Blomqvist

Kommunikatör (föräldraledig)

sofia.blomqvist@sakerhetsbranschen.se

Arenavägen 41, 12 tr.

121 77 Johanneshov

070-617 79 00

Joakim Söderström

Joakim Söderström

VD

joakim.soderstrom@sakerhetsbranschen.se

Arenavägen 41, 12 tr

121 77 Johanneshov

08-721 40 50

Amanda Ling

Amanda Ling

Handläggare

amanda.ling@sakerhetsbranschen.se

Arenavägen 41, 12 tr

121 77 Johanneshov