TRÄFFA FÖRENINGENS SEKTIONSORDFÖRANDE: CHRISTINA SVENNBERG

Grunden för SäkerhetsBranschen är det arbete som sker i våra fem sektioner Bevakning, Brandskydd, Larmcentral, Produkt och Säkerhetsteknik. Här presenterar vi en intervju med Christina Svennberg som är ordförande för Sektion Larmcentral.

Christina har arbetat i säkerhetsbranschen i olika positioner sedan 1984 och arbetar för närvarande som marknadschef hos NOKAS Larmcentraler OMC- Sverige. Under de senaste 20 åren har hon varit verksam inom larmcentralssidan och har som specialist varit med om att förvärva, bygga, flytta och slå samman flera larmcentraler. Christina har varit aktiv inom branschorganisationen i många år och var den första kvinnan som blev ledamot i Swelarms styrelse (idag SäkerhetsBranschen).

Vilka är de viktigaste frågorna som din sektion driver?

Sektionen är väldigt aktiv inom standardiseringsfrågor. Just nu har vi fokus på SSF136:4 samt den Europeiska Standarden EN50518. Vi arbetar även med auktorisationsfrågor samt med det digitala protokoll, AMS, som SäkerhetsBranschen äger och förvaltar. SäkerhetsBranschens digitala utalarmeringsprotokoll kopplar samman larmcentralerna elektroniskt för säker utalarmering av väktare utan användning av traditionell telefoni.

Varför är ett medlemskap i SäkerhetsBranschen viktigt?

Jag ser det som en självklarhet att vara få vara med och påverka. Tillsammans är vi starka, vilket ger oss en större handlingskraft i till exempel vårt arbete med standardiseringsfrågor i Europa eller med olika myndighetsfrågor som berör oss alla.

Hur ser du på den framtida utvecklingen av marknaden för larmcentralsverksamhet?

Framtiden för larmcentralsverksamhet ser mycket god ut. Det handlar både om fortsatt utveckling av kamera- och videotjänster men även att larmcentralernas tjänster når ut till fler i samhället, till exempel via personlarm som ökat kraftigt under 2016.

More from our blog