TRÄFFA FÖRENINGENS SEKTIONSORDFÖRANDE: LARS ERICSON

Grunden för SäkerhetsBranschen är det arbete som sker i våra fem sektioner Bevakning, Brandskydd, Larmcentral, Produkt och Säkerhetsteknik. Här presenterar vi en intervju med Lars Ericson som är ordförande för Sektion Produkt.

Lars Ericson har arbetat större delen av sitt yrkesliv inom säkerhetsbranschen i säljande roller och chefspositioner i företag såsom Telelarm (som då var en del av Telia), Securitas Larm, Hitachi och Schneider. Sedan 2005 är Lars chef för Systemhuset som är Bravidas enhet för utveckling, förvaltning & distribution av säkerhetsprodukter.

Vilka är de viktigaste frågorna som din sektion driver?

En av våra viktigaste frågor är att höja statusen på de företag som är medlemmar. Ett medlemskap i SäkerhetsBranschen är en kvalitetsstämpel, och det vill vi ska synas.

Vi arbetar även aktivt för en enhetlig certifiering inom EU, det vill säga att en certifiering ska gälla i samtliga EU-länder utan nationella särkrav. Vi jobbar också för att få fram en bra produktstatistik för den svenska säkerhetsmarknaden, vilket konstigt nog inte finns idag.

Varför är ett medlemskap i SäkerhetsBranschen viktigt?

Det är viktigt att vi som bransch går samman och driver de frågor som är viktiga för oss – genom att samla en så stor del av branschen får vi en starkare röst och kan lättare få gehör för våra frågor.

Jag tycker att vi i Säkerhetsbranschen har profilerat oss bra det senaste året och kunnat påvisa resultat av vår lobbyverksamhet. Jag hoppas att vi i Säkerhetsproduktsektionen även i framtiden ska kunna påverka på så sätt att det ger ett säkrare samhälle och också främjar våra affärer.

Hur ser du på den framtida utvecklingen av marknaden för säkerhetsprodukter?

Då alla våra säkerhetsprodukter är uppkopplade mot nätet (IOT) är det mer och mer viktigt med IT-säkerhet både inom ett objekt och för kommunikation mellan olika objekt.

Ett exempel är att våra medlemmar mer och mer kopplar upp sig fjärrmässigt för att utföra service, uppdateringar och styrningar vid en kundanläggning. För att vi ska vara seriösa måste detta ske på ett säkert sätt utan möjlighet till manipulering eller sabotage.

More from our blog