Vad är totalförsvar?

Imorgon lördag arrangeras nationella totalförsvarsdagen i Malmö, där syftet är att visa hur vi tillsammans bygger ökad förmåga och att alla i Sverige har en viktig roll i detta. Men vad är egentligen totalförsvar, och vilket ansvar innebär det för företag och organisationer?    

Vad betyder totalförsvar?

Totalförsvar består av det militära försvaret och det civila försvaret tillsammans. Dessa två är ömsesidigt förstärkande och beroende av varandra. I fredstid handlar totalförsvarets verksamhet om beredskapsplanering och att höja den egna förmågan, inklusive säkerhetsskyddsåtgärder.

Det övergripande målet för totalförsvaret ska vara att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Vad menas med det militära och det civila försvaret?

Det militära försvaret är den verksamhet som Försvarsmakten bedriver med stöd av till exempel försvarsmyndigheter, frivilliga försvarsorganisationer och delar av försvarsindustrin. Det militära försvaret är beroende av ett starkt och välfungerande civilt försvar för att kunna försvara Sverige.

Det civila försvaret är den verksamhet som utförs av myndigheter, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer och det civila samhället med flera för att förbereda Sverige för krig.

Alla har ett ansvar för att bidra till att samhället fungerar både i fred och vid höjd beredskap, och att se till att man kan hålla igång sin verksamhet även vid till exempel sabotage, it-attacker eller strömavbrott.

Samhällsviktig verksamhet måste fungera även vid kris eller krig

Samhällsviktig verksamhet är den verksamhet som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Det han handla om:

  • Livsmedel och dricksvatten
  • Elektroniska kommunikationer och post
  • Transporter
  • Energiförsörjning
  • Ordning och säkerhet
  • Hälso- och sjukvård samt omsorg
  • Skydd av civilbefolkningen
  • Finansiell beredskap

Totalförsvarsplanering – hur ser vi till att vi är redo

Aktörer som har en viktig roll för att samhället ska fortsätta fungera har ansvar och skyldighet att beredskapsplanera. Det innebär att man ska anpassa den egna verksamheten så att den fungerar vid allvarliga störningar och vid höjd beredskap.

Det handlar till exempel om att ha ett fungerande säkerhetsskydd, att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete samt att känna igen vanliga metoder och tekniker för informationspåverkan och på så sätt öka sin egen skyddsförmåga.

Vill du veta mer om totalförsvar? Läs mer på MSBs hemsida, där du även kan gå en webbkurs i ämnet. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/totalforsvar-och-civilt-forsvar/

Fler nyheter