VAL TILL FÖRENINGSSTYRELSEN OCH SEKTIONERNA

Under Säkerhetsbranschens årsmöte valdes en delvis ny föreningsstyrelse, detta bl.a. med anledning samgåendet mellan Säkerhetsbranschen och Swesec. Föreningsstyrelsen består nu av följande ledamöter:

 1. Björn Eriksson är sedan tidigare vald som ordförande till 2019
 2. Urban Doverholt (Skandinavienchef Assa Abloy och fram tills nu Swesecs ordförande) valdes till ny vice ordförande
 3. Uno Lundberg (VD Falck) tidigare vice ordförande valdes till ordinarie styrelseledamot
 4. Benny Jansson (ordförande delbranschföreningen SLR)
 5. P O Swedérus (ordförande delbranschföreningen Svebra)
 6. Sven Klockare (Divisionschef RIKS Bravida)
 7. Johan Färm (VD Addici Security)
 8. Agneta Janfalk (Securitas Direct)
 9. Peter Lillius (Säkerhetschef Apoteket)
 10. Kettil Stenberg (Nordenchef Stanley Security)
 11. Klas Tocklin (VD Caverion)
 12. Lars Idh (VD LH Electronic Alarm)

Patrik Svensson, Peter Sääv och Erik Kocken Wennerholm lämnar föreningsstyrelsen.

Samtliga ledamöter i sektionerna valdes om.

More from our blog