YTTRANDE OM NY KAMERABEVAKNINGSLAG

Yttrande om förslag till ny kamerabevakningslag

En ny kamerabevakningslag, SOU 2017:55, är under arbete. Att säkerhetskameror har en bra brottsförebyggande effekt och starkt underlättar i utredning av brott är helt klart. Att man tar nya forskningsrön i beaktande under utredningen ser SäkerhetsBranschen som viktigt. Likaså att större vikt läggs på hur tillgången till bildmaterial ska hanteras istället för att noggrant reglera hur och var en säkerhetskamera får placeras. Även polisen måste få bättre förutsättningar till att använda säkerhetskameror i större omfattning.

More from our blog