Enkät: Hur påverkar Covid-19 säkerhetsbranschen?

Hur har ditt företag hanterat pandemin, och vilka konsekvenser kommer Covid-19 att innebära för er? Hjälp oss att undersöka vilken inverkan Covid-19 har på säkerhetsmarknaden genom att svara på en kort enkät.

Hur har ditt företag hanterat pandemin, och vilka konsekvenser kommer Covid-19 att innebära för er? Hjälp oss att undersöka vilken inverkan Covid-19 har på säkerhetsmarknaden genom att svara på en kort enkät. Undersökningens syfte är att göra en genomlysning på hur säkerhetsbranschen i stort har hanterat Covid 19-pandemin så här långt, samt vad vi som branschorganisation kan göra för att underlätta för medlemsföretagen och marknaden i stort.

Klicka på bilden för att komma till enkäten

Du hittar undersökningen här

Fler nyheter