Skip to main content

Yrkeshögskola

Vill du ha en kompetens som är hett eftertraktad på arbetsmarknaden nu och i många år framöver? Utbilda dig till Kvalificerad Säkerhetsingenjör på Säkerhetsuniversitetet!

En utbildning där du kan göra skillnad

Utbildningen ger dig behörighet att arbeta med till exempel kamera-, passer- och larmsystem, och efter bara ett och ett halvt års studier kommer du direkt ut i en bransch i stort behov av just din kompetens. Till exempel räknar branschen med att man behöver anställa runt 2000 säkerhetstekniker inom de kommande åren.

Unikt nätverk av arbetsgivare
Vi som anordnar utbildningen är en branschorganisation som samlar över 500 säkerhetsföretag som medlemmar. Det innebär att du som går kursen hamnar mitt i ett nätverk av hundratals arbetsgivare som behöver just din kompetens.

Praktikgaranti
Vi tar LIA (lärande i arbete) på fullt allvar, och erbjuder därför våra studenter praktikgaranti. Det innebär att vi med vårt gedigna nätverk i ryggen kommer att göra allt för att du ska få den bästa praktikupplevelsen under din LIA-period och få chansen att lära dig yrket av erfarna säkerhetsproffs.

Vad säger våra studenter?

Undersida Yrkeshögskola citat Thyra
Vår huvudlärare Sven är faktiskt en av de bästa lärarna jag har haft under hela min skoltid. Det märks verkligen att han vill att alla ska hänga med och lära sig. Han är duktig på att förklara saker på olika sätt för att alla ska förstå.
Thyra
Vår tidigare elev
Undersida Yrkeshögskola citat Björn
Det känns riktigt bra! Jag får en helhetsbild av både tekniken och branschen. Vi får också lära oss hur man planerar och genomför ett projekt från början till slut – oavsett om det är ett mångmiljonprojekt eller ett hemlarm.
Björn
Vår tidigare elev

Yrkeshögskola

Vilka jobb leder utbildningen till?

Kvalificerad Säkerhetsingenjör är en väldigt bred roll som ger dig många möjligheter efter examen. Du kommer direkt ut i en bransch i utveckling där du har chansen att vara med och skapa ett tryggare samhälle. Du har till exempel behörighet att arbeta som:

 • Kvalificerad Passersystemstekniker
 • Kvalificerad Säkerhetstekniker
 • Kvalificerad tekniker kamerabevakningssystem
 • Kvalificerad tekniker larmsystem
 • Projektledare tekniska säkerhetssystem
 • Säkerhetsingenjör

Ytterligare information

Kunskap och erfarenheter

Efter utbildningen har du praktisk erfarenhet av att:

 • Montera olika typer av utrustning och produkter på ett effektivt och säkert sätt
 • Driftsätta och programmera säkerhetsprodukter och system, analysera funktion och utföra underhåll
 • Analysera och beräkna på olika ström-och spänningsmiljöer, uppbyggnader och system
 • Installera, konfigurera och administrera komplexa nätverkskomponenter och system

Du kommer också att ha kunskaper om:

 • Montera olika typer av utrustning och produkter på ett effektivt och säkert sätt
 • Olika säkerhetsprodukter som t.ex. detektorer, larmdon, centraler, kameror och passersystem
 • Datanätverk och moderna tekniska säkerhetssystem
 • Vilka för- och nackdelar som finns med olika tekniker, produkter och system.
 • Viktigaste trenderna och utvecklingen inom säkerhetsbranschen
 • Branschspecifik ellära
 • Lås och dörrmiljöer, brandlarm och släckning
 • Förebyggande säkerhetsarbete
 • Lagar och regler inom säkerhetsbranschen

Behörighet

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av följande samt de särskilda förkunskapskraven:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen*

*Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens.

Särskilda förkunskapskrav

 • Ellära 1
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
 • Matematik 2a

Behörighetsförberedande kurs (BFU) och reell kompetens

Vi erbjuder en behörighetsförberedande kurs under sommaren för dem som inte uppfyller alla behörighetskrav som även den är CSN-berättigad. Preliminärt kommer den anordnas på distans under juni månad.

Säkerhetsuniversitetet kan komma att göra en bedömning av din reella kompetens. Det kan till exempel handla om att genomföra olika tester, tex handlagstest, för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna.

Säkra din plats genom att ansöka även om du inte sitter på alla särskilda förkunskaper! Om du har några frågor om din behörighet, tveka inte att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du här nedan!

Undervisning och innehåll

Undervisningen bedrivs i fräscha och ljusa lokaler i Stockholm.

Kursinnehåll:

 • Säkerhetsbranschens struktur, intro 10p
 • Elteknik för kvalificerade säkerhetsingenjörer 15p
 • Lagar, normer och regelverk 15p
 • Nätverkskunskap för säkerhetsanläggningar 15p
 • Detekteringsmetoder och tekniker 10p
 • Montering och inkoppling av säkerhetssystem 55p
 • Projektering och driftprocess av säkerhetssystem 55p
 • Dokumentation av säkerhetsanläggningar 15p
 • LIA 100p

Lärande i arbete (LIA)

Under sista terminen är du ute på LIA ca 20 veckor innan utbildningen sedan avslutas med examensarbete.

Betyg och examen

I varje kurs görs en tentamen där du får betyg i betygsskala IG/G/VG. När du klarat utbildningen får du ett examensbevis som visar på att du genomfört utbildningen Detta examensbevis har ett stort värde i branschen och hos dina framtida arbetsgivare.