Om oss & vår organisation

Organisationen

SäkerhetsBranschen är en förening för säkerhetsföretag med 505 medlemsföretag som tillsammans omsätter 57 miljarder kronor per år och har 33.000 medarbetare. Föreningen samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige.

SäkerhetsBranschen arbetar för fler och bättre affärer för våra medlemmar och deras kunder och bidrar till ett säkrare samhälle genom att medlemmarna har rätt kompetens, agerar ansvarsfullt och levererar med hög kvalitet.

SäkerhetsBranschen arbetar för att locka nya grupper och därmed mer personal till branschen. Som en del i det arbetet sponsrar vi Qnet, ett nätverk för kvinnor i ledande befattningar inom säkerhet.

SäkerhetsBranschen arbetar för att stärka branschens personal- och kompetensförsörjning, och har därför ingått ett samarbete genom en avsiktsförklaring med Försvarsmakten.

pawel-czerwinski-OfwiURcZwYw-unsplash

Etiskt Råd

SäkerhetsBranschen har ett etiskt råd som har till uppgift att pröva om medlemsföretag agerat enligt god sed. Etiska rådet prövar bl.a. kommersiella tvister som svårligen kan lösas av enskilda medlemsföretag.

Etiska rådet består av en ordförande jämte två ledamöter. Majoriteten av medlemmarna i etiska rådet representeras av köpare av varor och tjänster. Ordföranden är sammankallande och beslut i etiska rådet fattas med enkel majoritet.

Medlemsföretag är skyldigt att följa etiska rådets beslut.

Länk till SäkerhetsBranschens uppförandekod och etiska riktlinjer.

sebastian-scholz-nuki-IJkSskfEqrM-unsplash

Delbranschföreningar

Det finns idag fyra delbranschföreningar anslutna till Säkerhetsbranschen:

Genom att informera, utbilda, certifiera och skapa riktlinjer arbetar Svebra ständigt mot målet att göra Sverige brandsäkrare.

https://svebra.se/

SEM Group är den naturliga mötesplatsen för tillverkare av fysisk och elektronisk säkerhet. SEM Group påverkar standarder, driver utbildning och tar fram verktyg som underlättar företagande.

http://www.semgroup.se/

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna. SLR består av 155 medlemsföretag med 50 filialer, totalt alltså 200 lås- och säkerhetsföretag spridda över hela landet.

https://slr.se

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 570 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Föreningens främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

https://gbf.se/

Hör av dig