Skip to main content

Referenser

Läs mer om vad våra nuvarande medlemsföretag tycker om medlemskapet och om varför just de är medlemmar.

Vad säger våra medlemmar?

”Det är en självklarhet för oss att vara medlemmar i SäkerhetsBranschen. Det ger oss en större möjlighet till påverkan genom t.ex. arbetet i sektionerna samtidigt som medlemskapet är en viktig kvalitetsstämpel.”

– Niclas Gustafsson, Verkställande direktör, Securitas Technology Sverige

Vad säger våra medlemmar?

”Som branschorganisation blir vi en samlad kompetens och kan därmed påverka till exempel regelverk för den bransch vi verkar inom. Det är också positivt att vi i branschorganisationen gemensamt kan företräda branschen i dialoger med myndigheter och lagstiftare samt även vara en gemensam stark röst i samhällsdebatten i stort.”

– Marie Ageli, Marknadschef på Bravida Sverige AB

Vad säger våra medlemmar?

”Vårt medlemskap i SäkerhetsBranschen ger oss ett ovärderligt nätverk. Vårt medlemskap i SäkerhetsBranschen ger oss ett ovärderligt nätverk, både genom nätverksträffar och evenemang men också genom vårt engagemang i sektionerna.”

– Uno Lundberg, Head of Division Sweden, Caverion

Vad säger våra medlemmar?

”Genom vårt medlemskap i SäkerhetsBranschen får vi tillsammans med vår branschorganisation SLR en starkare röst. Tillsammans når vi på ett mycket effektivare sätt ut till allmänheten, beslutsfattare och kravställare. Vi kan gemensamt driva frågor som stärker och utvecklar branschen.”

– Håkan Dosé, ordförande för SLR, Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund