Etiskt Råd

Etiskt Råd

SäkerhetsBranschen har ett etiskt råd som har till uppgift att pröva om medlemsföretag agerat enligt god sed. Etiska rådet prövar bl.a. kommersiella tvister som svårligen kan lösas av enskilda medlemsföretag.

Etiska rådet består av en ordförande jämte två ledamöter. Majoriteten av medlemmarna i etiska rådet representeras av köpare av varor och tjänster. Ordföranden är sammankallande och beslut i etiska rådet fattas med enkel majoritet.

Medlemsföretag är skyldigt att följa etiska rådets beslut.

Länk till SäkerhetsBranschens uppförandekod och etiska riktlinjer.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hör av dig