Har ni gjort det som krävs i den nya visselblåsarlagen?

I december 2021 började den nya visselblåsarlagen att gälla. Lagen ska skydda den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats från att utsättas för repressalier av arbetsgivaren.

Den nya lagen är mer omfattande än sin föregångare, där en av förändringarna är att en bredare krets skyddas av visselblåsarsystemet. Utöver anställda skyddas bland annat praktikanter, arbetssökande, volontärer, företagsledning och aktieägare av lagen.

Arbetsmiljöverket är i och med den nya lagen tillsynsmyndighet och kontrollerar så att organisationer lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner.

Vad behöver du som arbetsgivare tänka på?

Från och med den 17 juli 2022 ställs det krav på privata arbetsgivare med minst 250 anställda att ha en intern visselblåsarfunktion. Samma krav gäller för privata arbetsgivare med minst 50 anställda från och med den 17 december nästa år.

Du som arbetsgivare ansvarar för att utse oberoende och självständiga personer som ansvarar för och hanterar rapporteringskanalerna. Dessa personer ska bekräfta att rapporten mottagits, ha kontakt med visselblåsaren, följa upp det som rapporterats och även lämna återkoppling till den som lämnat in rapporten.

Läs gärna mer om den nya lagen och vad det innebär för er hos arbetsmiljöverket >>

Fler nyheter