Skip to main content

Kompetensförsörjning

  • Medlemspris på våra utbildningar inom BI och företagsutbildningar
  • Samarbeta med Säkerhetsuniversitetet och utveckla nya utbildningar för marknadens och branschens behov
  • Bidra till branschens kompetensförsörjning och ta del av nya förmågor genom LIA-platser från vår yrkeshögskoleutbildning