Minska underrättelsehotet: Falska identiteter

Vi befinner oss just nu i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge och underrättelsehotet i Sverige beräknas vara högt. Det är då viktigt att veta hur man skyddar sig mot att information hamnar i fel händer. Vi fortsätter därför att informera om Försvarsmaktens ”Gör din del” som ska öka kunskapen om hur man vidtar preventiva säkerhetsåtgärder mot underrättelsehot.

Någonting som är viktigt att känna till är hur främmande makt använder falska identiteter. Underrättelseofficerare kan uppträda med sina riktiga identiteter eller med falska alias som kan ha byggts upp under lång tid.

När underrättelseofficerare använder sina riktiga identiteter verkar de ofta under diplomatisk täckmantel och är knutna till ambassaden eller handelsrepresentationen i det aktuella landet. Andra underrättelseofficerare agerar under falsk identitet, oftast med andra, falska, nationaliteter. Dessa kallas för illegalister och byggs upp och verkar redan i fredstid.

Systemen med falska och riktiga identiteter förekommer parallellt med varandra, och samtliga bedriver underrättelseinhämtning, teknikanskaffning, kontraspionage och påverkansoperationer.

Ryska underrättelseofficerare som agerar under falsk identitet ökar sannolikt i Sverige. De traditionella plattformarna för underrättelseinhämtning, till exempel ambassader och handelsrepresentationer, har skurit ner sin verksamhet på grund av sanktionerna mot Ryssland vilket tvingar fram alternativa metoder som illegalism.

Läs mer om falska identiteter och hur du kan göra din del för att minska underrättelsehotet >>

Fler nyheter