MÖT STYRELSENS NYA LEDAMOT: HÅKAN DOSÉ

Verksam i säkerhetsbranschen sedan 1985 med eget företag Nivex AB ( leverantör av bla Värdeförvaringsenheter & Högsäkerhetslås). Efter försäljning av företaget disponerar jag min tid i huvudsak som jag vill från 1:a januari 2020.

Vem är du och vad arbetar du med till vardags?

Håkan Dosé 68 år i år. Bor till stor del i Göteborg men bor även i Stockholm och på Mallorca.

Gift med hustru Mia sedan 30 år. Två vuxna döttrar, en i Stockholm och en i London.

Verksam i säkerhetsbranschen sedan 1985 med eget företag Nivex AB ( leverantör av bla Värdeförvaringsenheter & Högsäkerhetslås). Efter försäljning av företaget disponerar jag min tid i huvudsak som jag vill från 1:a januari 2020.

Nominerad som ordförande för SLR på årsmötet 14:e maj

Håkan Dosé valdes in i SäkerhetsBranschens styrelse på årsstämman den 23 april

Vilken roll ser du att SäkerhetsBranschen har att fylla?

Bidra med information till allmänheten, företag och organisationer om säkerhetshot och risker samt möjligheter till skydd och säkerhet.

Varför tycker du det är viktigt att engagera dig i SäkerhetsBranschen?

Möjlighet att använda dom kontakter och erfarenheter som jag samlat på mig under 35 år i branschen.

Vilken nytta / fördelar får din verksamhet av att vara med i SäkerhetsBranschen?

Jag kommer att representera SLR och min ambition är att föra fram våra medlemsföretags åsikter i SäkerhetsBranschen

Vilka säkerhetsfrågor ligger dig extra varmt om hjärtat som du kommer vilja driva i styrelsen?

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling av duktiga medarbetare till branschen.

Vilka egenskaper/erfarenheter tar du med dig som du tror styrelsen kan ha nytta av?

Brett kontaktnät bland installatörer vad avser mekaniska och elektroniska säkerhetssystem samt tillverkare inom lås och passersystem.

Vilka styrkor ser du att SäkerhetsBranschen har?

Stor bredd på medlemsföretagen inom olika verksamhetsområde. Ni har lyckats föra samman olika delintressenter i en gemensam organisation.

Vad gör du när du inte jobbar med säkerhetsfrågor?

Friluftsliv med familj och vänner gärna på havet i Göteborg och Stockholm skärgård samt på Mallorca.

Fler nyheter