MÖT STYRELSENS NYA LEDAMOT: MIKAEL LINDSTRÖM

Mitt namn är Mikael Lindström och jag är projektledare för medlemsföretag i Glasbranschföreningen. Största arbetsuppgiften i min roll är att lyfta fram frågor som är viktiga för medlemmarna...

Vem är du och vad arbetar du med till vardags?

Mitt namn är Mikael Lindström och jag är projektledare för medlemsföretag i Glasbranschföreningen. Största arbetsuppgiften i min roll är att lyfta fram frågor som är viktiga för medlemmarna, samt belysa och profilera alla viktiga fördelar med de produkter som produceras och monteras av våra medlemmar. Jag bevakar också en viktighet i hur man hanterar och säkerställer att det blir rätt produkter (glas- och metallmontage) monterat i rätt miljöer.

Mikael Lindström valdes in i SäkerhetsBranschens styrelse på årsstämman den 23 april

Varför tycker du det är viktigt att engagera dig i SäkerhetsBranschen?

En viktig del i att samhället ska fungera och hålla ihop är att människor ska känna sig trygga och säkra. Säkerhetsbranschen är en organisation som samlar aktörer inom alla olika delar som bedriver, arbetar och agerar för åtgärder, som gynnar och skapar trygghet för samhällets och vår egen säkerhet. Därför är det viktigt för oss i Glasbranschföreningen att vara med och visa att medlemmar i glasbranschen är delaktiga till att ta fram glasprodukter som både är visuellt vackra och ger en inbjudande transparens för byggnaders utformning, men också kan  uppfylla högt ställda säkerhets- och skyddsnivåer.

Vilka säkerhetsfrågor ligger dig extra varmt om hjärtat som du kommer vilja driva i styrelsen?

Jag brinner för att visa möjligheten om hur man med hjälp av kombinationen av transparenta materialet glas och dolda byggnadstekniska konstruktioner, kan kapa effektiva höjda säkerhet och skyddsåtgärder i samhället. Att uppbringa rätt säkerhet och skyddsnivå ser jag som ett viktigt samspel tillsammans med alla delaktiga säkerhetsaktörer på marknaden, både ifrån den personella leverantörssidan och den sidan jag representerar, dvs glas och metallprodukterna.

Vilka egenskaper/erfarenheter tar du med dig som du tror styrelsen kan ha nytta av?

Jag har en blandad erfarenhet där min tidiga start inom säkerhetsbranschen (ABAB i slutet av 1980 talet fram till G4S 2010) ger ett brett kunskapskomplement till fysiska säkerhetsprodukter och konstruktioner, vilket jag har kommit i kontakt med i mina senaste yrkesroller, bland annat som vVD för tidigare Nybergs Glas och Metall AB samt servicechef och projektledare på Fasadglas Bäcklin AB.

Vilka styrkor ser du att SäkerhetsBranschen har?

Att kunna ge en samlad styrka och samverkan mellan olika delsäkerhetsgrupper inom leverantörsledet, vilket ger en bättre kraft att driva branschpolitiska och samhällssäkerhetsviktiga frågor.

Vad gör du när du inte jobbar med säkerhetsfrågor?

I min roll som projektledare för Glasbranschens medlemmar lägger jag ett stort fokus på upphandlingsfrågor inom LOU och direkta upphandlingar. Detta för att skapa en sund konkurrens i upphandlingarna för de produkter som våra branschmedlemmar tillhandahåller. Glasbranschföreningen är även en arbetsgivarorganisation vilket medför att vi även arbetar med arbetsrättslig rådgivning och frågeställningar däromkring.

More from our blog