Möt vår nya styrelseledamot Freddie Parrman

Freddie Parrman valdes in i SäkerhetsBranschens styrelse på föreningsstämman den 4 maj 2023. Freddie har varit aktiv i branschen i drygt 20 år, och är sedan sju år tillbaka vd för Seriline.

Vem är du och vad arbetar du med till vardags?

Jag är 48 år och bor i Stockholm tillsammans med min fru och vår 10-åriga dotter. Jag har under mina drygt 20 år i säkerhetsbranschen drivit flera företag inom identitets- och accesshantering, de senaste sju åren som vd på Seriline.

Vilken roll ser du att SäkerhetsBranschen har att fylla?

Att ha en branschorganisation för att driva medlemmarnas gemensamma talan är viktigt, jag skulle vilja påstå att det är extra viktigt i just vår bransch i och med att vi har mycket regelefterlevnad som våra medlemmar måste uppfylla. Därmed finns ett särskilt stort behov för oss att samverka inom SäkerhetsBranschen.

Varför tycker du det är viktigt att engagera dig i SäkerhetsBranschen?

Jag tycker det är viktigt att engagera sig i uppdrag där man kan göra stor skillnad och här kan vi vara med och göra det bättre för flera hundra medlemsföretag och samhället i stort.

Vad ser du mest fram emot i styrelsearbetet framöver?

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla SäkerhetsBranschen och ta det fina arbete som organisationen har gjort in i framtiden. Att få vara med och bidra ser jag som en spännande utmaning och som ett förtroendeuppdrag.

Fler nyheter