Nu erbjuder vi förmånliga medlemspriser på standarder och handböcker!

SäkerhetsBranschen har tillsammans med SEK Svensk Elstandard tagit fram ett medlemserbjudande där våra medlemmar får 20 procent rabatt på hela deras sortiment av handböcker samt på alla standarder fastställda av SEK.

I sortimentet ingår till exempel den efterfrågade handboken ”SEK Handbok 459 – Fastighetsnät – Installation av kabelnät för informationsöverföring”, som vänder sig både till dem som offererar, planerar och genomför installationer och till dem som beställer och förvaltar de färdiga installationerna, som fastighetsägare och byggföretag.

Du hittar mer information om förmånen samt hur du tar del av den på Medlemssidorna.

SEK Handbok 459

Fler nyheter