Nya kontakter och erfarenheter: Så är praktik hos SäkerhetsBranschen

Under våren har studenten Jonatan Lindeberg gjort sin akademiska praktik hos oss på SäkerhetsBranschen, där han har skrivit en omfattande rapport om branschens kompetensbehov.
Jonatan Lindeberg läser kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation på Stockholms Universitet.

Under våren har studenten Jonatan Lindeberg gjort sin akademiska praktik hos oss på SäkerhetsBranschen, där han har skrivit en omfattande rapport om branschens kompetensbehov. När praktiken nu närmar sig sitt slut har Jonatan fått berätta om vad han tagit med sig från den här tiden, och om hur det faktiskt är att praktisera och jobba hos SäkerhetsBranschen. 

Rapporten om branschens kompetensbehov kommer att publiceras under sommaren, och kommer då att finnas tillgänglig och kunna användas av alla medlemsföretag.

Vad lockade dig att söka till SäkerhetsBranschen?

Jag har ett stort samhällsintresse och anser att säkerhet är en betydande del av samhället, vilket väckte mitt intresse för just den här praktikplatsen. SäkerhetsBranschen verkade ha lång erfarenhet av att representera Sveriges säkerhetsföretag och deras intressen, och jag såg därför praktikplatsen som en bra möjlighet att lära mig om det svenska samhället utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Jag såg samtidigt praktiken som en möjlighet att få applicera det jag lärt mig under mina studier på universitet i en professionell miljö.

Vad har du gjort under praktiktiden på SäkerhetsBranschen?

Under min tid på SäkerhetsBranschen har jag framförallt arbetat med ett projekt för att undersöka och kartlägga kompetensbehovet i branschen. Utöver projektet har jag fått hjälpa till med en blandad uppsamling arbetsuppgifter, jag har till exempel varit med att planera och förbereda en inflyttningsfest i samband med kansliets flytt till ett nytt kontor.

Inom ramarna för projektet har jag träffat många intressanta och erfarna människor i branschen och fått ta del av deras tankar och åsikter. Vidare har jag under projektet genomfört intervjuer och konstruerat en enkätundersökning i syfte att svara på de satta frågeställningarna.

Vad har du lärt dig under terminen? 

Under min tid på SäkerhetsBranschen har jag fått en djup förståelse för hur hela branschen är organiserad och uppbyggd, vilka typer av aktörer som finns och vad de gör, samt vilka problem och möjligheter branschen som helhet står inför.

Jag har under min praktik fått lära mig att applicera teorier och principer som jag tidigare enbart använt bakom skolbänken ute i ”verkligheten”, på en miljö som rör på sig och inte är ett nerskrivet och kontrollerat skolexempel.

Vad tar du med dig från denna termin?

Jag kommer att ta med mig mycket från den här terminen, jag har fått många erfarenheter som jag tror kommer vara nyttiga framöver. Kanske framförallt hur man arbetar och kommunicerar i en professionell kontorsmiljö, då praktikplatsen är det första ”professionella” arbetet jag tagit mig an.

Jag tar samtidigt med mig de kunskaper jag stött på under praktiken, t.ex. hur branschen fungerar och är organiserad, som ett tillägg i en djupare förståelse av hur samhället i helhet ser ut.

Vad har du för planer framöver?

Om möjligheten ges, att stanna kvar på SäkerhetsBranschen och fortsätta mitt arbete, annars att ta mig vidare ut i arbetslivet med mina erfarenheter från SäkerhetsBranschen som ett bra tillägg på CV:et.

Fler nyheter