Skip to main content

Ny ordförande: Uno Lundberg

Uno Lundberg, nuvarande vice ordförande i SäkerhetsBranschen, tar över som ordförande för branschorganisationen med omedelbar verkan.

Detta beslutades i samband med ordinarie styrelsemöte i SäkerhetsBranschen den 16 april, med anledning av att Kettil Stenberg har valt att frånträda ordföranderollen i och med att han lämnar Securitas Technology.

Vi kommande årsmöte i SäkerhetsBranschen den 16 maj skall val av ny ordförande göras tillsammans med rollen som vice ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen.

”Vi i styrelsen tackar Kettil för det arbete som är gjort för föreningen under hans tid som styrelseordförande i SäkerhetsBranschen.”