Skip to main content

Forskare kring digital resiliens talar på SäkerhetsDagen om påverkansoperationer

På SäkerhetsDagen den 16 maj kommer du som besökare kunna lyssna på när forskaren Carl Heath från Rise talar om påverkansoperationer och hur du kan upptäcka dessa.

Carl Heath är senior forskare och fokusledare för området digital resiliens på Rise – Research Institutes of Sweden. Fokusområdet syftar till att stärka förutsättningarna för ett tryggt och motståndskraftigt samhälle i en digital tidsålder. Carl har även varit särskild utredare att värna det demokratiska samtalet i en digital tid, ett regeringsuppdrag som avslutades under hösten 2020.

Boka din plats på www.säkerhetsdagen.nu för att vara med oss du också under en dag av nytta, nöje och nätverkande!