Skip to main content

Gemensam arena i Almedalen ska belysa aktuella säkerhetsfrågor

Under Almedalen 2023 bildas en ny mötesplats för frågor kring trygghet och säkerhet: Säkerhetsarenan.

Aktörerna bakom Säkerhetsarenan är SäkerhetsBranschen, Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Säkerhetsföretagen, Företagsuniversitetet och Stiftelsen Tryggare Sverige som går ihop för att skapa en gemensam mötesplats som ska belysa aktuella frågor kring trygghet och säkerhet.

– När en orolig omvärld ökar fokus på säkerhet i stort behöver vi som bransch ligga i framkant och visa på vikten av samverkan och samarbete. Genom den här gemensamma mötesplatsen får vi en starkare röst och når ut till fler med viktiga frågeställningar som rör hela samhället, kommenterar SäkerhetsBranschens vd Jeanette Lesslie Wikström.

Säkerhetsarenan tar under onsdagen den 28 juni och torsdagen den 29 juni upp frågor som rör alltifrån totalförsvar och brottsförebyggande arbete till brandsäkerhet, cyberhot och kompetensförsörjning och ska under dessa dagar fungera som den självklara mötesplatsen för alla som verkar inom säkerhet och trygghet.

Sakerhetsarenan-logotyp-1024x390.png