Skip to main content

Möt SäkerhetsBranschens nya vd Jeanette Lesslie Wikström

Jeanette Lesslie Wikström tillträdde som vd för SäkerhetsBranschen den 17 januari 2022. Jeanette har en gedigen bakgrund inom säkerhet och har under sina 23 år i branschen varit verksam i många olika roller. Vi har pratat mer med Jeanette om hennes yrkesbakgrund, vilken roll hon ser att SäkerhetsBranschen spelar och vad hon ser mest fram emot att arbeta med framöver.

Vem är du och vilken yrkesbakgrund har du?

Jag har arbetat 23 år i säkerhetsbranschen i roller som säkerhetschef för Grand Hôtel, chef verksamhetsskyddet för Swedavias 10 flygplatser och VD för 2Secure och två bolag inom Nordic LEVEL Group. Innan jag började arbeta med säkerhet var jag sekreterare och VD-assistent under 12 år. Jag har familj, tre vuxna barn, två bonusbarn och bor i Vasastan i Stockholm tillsammans med min man.

Jag hade inte en tanke på att arbeta med säkerhet innan jag kom till Grand Hôtel men jag blev snabbt fascinerad över hur roligt och intressant det var att få arbeta med frågor som inte bara handlade om att skapa trygghet för enskilda personer utan även att få arbeta proaktivt och systematiskt med att skapa en hög nivå på säkerhet inom verksamheten.

Jag har arbetat med i princip alla områden inom säkerhet från analys, policies, utredningar, utbildningar, krisstöd och kriskommunikation, till IT, informationssäkerhet, säkerhetsteknik, lås, larm och kamera, personsäkerhet, brandfrågor och mycket mer som ryms inom området säkerhet. Jag brinner för att skapa förståelse för säkerhet och samverkan i viktiga frågor. Jag har alltid uppskattat att vår bransch är så enormt omväxlande och intressant.

SakerhetsBranschens-vd-Jeanette-Lesslie-Wikstrom-5-600x900.jpg

Vilken roll ser du att SäkerhetsBranschen spelar?

SäkerhetsBranschen har idag en självklar roll i aktuella frågor och debatter. Vi är en stark aktör med över 500 medlemsföretag och vi ska fortsätta arbeta för att synliggöra och driva alla de frågor som är viktiga för branschen. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta det fina arbete som Joakim och teamet har gjort hittills och att fortsätta locka fler medlemmar till SäkerhetsBranschen genom att tydliggöra medlemsnyttan.

Jag ser speciellt fram emot att arbeta vidare med de utbildningar vi gör som är ett led i att framtidssäkra vår bransch och den kompetens som är så viktig för våra medlemsföretag och deras kunder. Många av våra medlemmar arbetar dagligen med att skapa förutsättningar för ett tryggare och säkrare samhälle och som branschförening ska vi givetvis skapa rätt förutsättningar för dem och underlätta deras arbete. Det gör vi genom samverkan, genom att locka fler till branschen och genom att fortsätta driva och uppmärksamma frågor som gynnar branschen och våra medlemmar.

Vilka frågor tycker du bör prioriteras framöver?

Det är oerhört viktigt att fortsatt följa den snabba utveckling som sker i branschen och att säkerställa att viktiga områden såsom lagstiftning och regelverk fortsatt gynnar branschen. Viktigt är att vi också hänger med i den utveckling som sker i samhället där våra medlemsföretag är viktiga för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Vi har medlemmar från olika områden inom säkerhetsbranschen jag tycker det är viktigt att vi arbetar med de frågor som är prioriterade i deras verksamheter. Det kan handla om att tydliggöra varför det är så viktigt att anlita certifierade och auktoriserade företag när du gör säkerhetsinstallationer såsom lås, larm, kamera och brandlarm eller anlitar ett bevakningsföretag. Vi ska också vara lyhörda för de trender som påverkar oss i det dagliga såsom cyberhot och ett förändrat säkerhetsläge som kan påverka branschen. Den snabba och intressanta teknikutveckling som sker kräver dessutom att vi arbetar med frågor som att locka fler till branschen och säkerställa viktig kompetens.

Finns det några frågor du ser extra mycket fram emot att arbeta med?

Säkerhet är ett spännande ämne och alla delar är väldigt roliga att arbeta med och bjuder på olika typer av utmaningar. Vi har ju medlemsföretag som representerar alla olika delar inom området säkerhet vilket gör att vi behöver driva frågor som tilltalar alla – både befintliga och nya medlemsföretag. Att hitta de frågor som är viktiga för dem, nå resultat och åstadkomma positiv förändring och att övergripande arbeta för medlemsnytta ser jag väldigt mycket fram emot.

Och alla härliga kollegor i branschen såklart! Jag har arbetat väldigt länge i branschen och mötet med människor är fortfarande det roligaste jag vet. Oavsett om det är mina kollegor på kansliet, våra medlemmar, delbranschföreningar, samverkansparter eller andra som berörs av våra frågor – Det är lika roligt varje gång att höra om deras utmaningar, idéer, utvecklingsprojekt och frågor som de arbetar med. Att lära känna och få nya insikter om branschen och all den fantastiska kompetens som finns, att synliggöra det och att få vara en del av branschens spännande utveckling och resa framåt är det som gör att det känns lite extra roligt.