Skip to main content

Möt Stora Säkerhetsprisets vinnare Marcus Murray

På SäkerhetsDagen den 4 maj korades den tredje vinnaren någonsin av Stora Säkerhetspriset. Vi har pratat mer med Marcus Murray som gick hem med pokalen om vad han tror att priset betyder för branschen och vilken som är den viktigaste frågan inom säkerhet just nu.

Du är den tredje vinnaren någonsin av Stora Säkerhetspriset. Hur känns det?

Det känns som ett fantastiskt erkännande för det arbete som jag och mina kollegor gör för att skydda samhället, svenska företag och organisationer mot cyberattacker.

Priset kommer att motivera mig och mina kollegor på Truesec att fortsätta kampen och utveckla nya ännu effektivare lösningar och metoder för att skydda mot cyberangrepp.

Vad betyder säkerhet för dig?

Säkerhet för mig är att skapa ett samhälle där vi och våra barn kan leva i trygghet. Idag är det komplexare än förr då vi behöver säkerhet i både den fysiska värden där vi lever våra liv och samtidigt har vi ett stort behov av säkerhet i den digitala där vi i allt större utsträckning tillhandahåller samhällsfunktioner, förvarar våra tillgångar, har sociala interaktioner, konsumerar information, utför arbetsprocesser m.m.

 

230504-Sakerhetsdagen-6-758x1024

Tror du att det här priset kan ha en positiv inverkan på säkerhetsbranschen?

Det är jag övertygad om. Det finns många fantastiska människor i säkerhetsbranschen, individer som valt sina jobb för att kunna göra skillnad och hjälpa andra. Detta pris bidrar till att skapa förebilder som kan trigga andra i branschen att göra fantastiska insatser i framtiden. Sen tror jag också att alla branscher behöver profiler som utmärker sig för att synliggöra sina värden gentemot omvärlden. Jag kommer att använda mitt år som pristagare till att vara en så god ambassadör jag någonsin kan för säkerhetsbranschen vid alla tillfällen jag får.

Vilken är den viktigaste frågan inom säkerhet just nu?

Just i detta nu är det Sveriges medlemskap i NATO som är den viktigaste frågan. Vi har en geopolitiskt osäker omvärld. Ryssland har ambitioner som går bortom Ukraina och deras allt tydligare antagonistiska förhållningssätt till länderna i sitt närområde utgör en risk även för Sverige. Dessutom sker angrepp mot vår demokrati och vårt land genom cyberattacker och påverkansoperationer som syftar till att påverka, förhindra eller rent av stoppa godkännandet av Sveriges NATO-ansökan. NATO är det främsta skyddet som finns att tillgå för ett land som Sverige i en tid som denna och i och med det är det den viktigaste frågan just nu.

Hur ser du på framtidens säkerhet? Vad behöver vi främst arbeta mer med?

Inom cybersäkerhet som är mitt område så är det viktigt att vi redan idag bygger upp en förmåga att skydda vårt samhälle, våra företag och organisationer mot allt allvarligare cyberangrepp. Allteftersom vårt samhälle blir mer och mer digitalt, våra tillgångar och affärsprocesser flyttar in i datorer så blir vi mer och mer beroende av att systemen fungerar och är skyddade. Många blev chockade när det visade sig att en cyberattack kunde stänga mer 600 COOP-butiker i flera dagar. I framtiden kommer det gå att stänga ner betydligt allvarligare funktioner än så om vi inte satsar på rätt saker. Vi behöver utbilda fler specialister, våra företag och organisationer behöver lära sig vilka skydd som faktiskt fungerar på riktigt. Våra säkerhetsmyndigheter behöver lära sig att samverka och nyttja den privata sektorn för att uppfylla samhällskontraktet. Våra rättsbekämpande myndigheter behöver finna helt nya metoder och samverkan med sina motsvarigheter i andra länder, samt privat sektor för att med snabbhet och precision kunna avvärja hot, minska skada, samt lagföra angriparna.

Stora Säkerhetspriset delas ut årligen av SäkerhetsBranschen på SäkerhetsDagen. Priset tilldelas en person som verkar inom säkerhetsbranschen och som under det gångna året på ett utmärkande sätt har bidragit till branschens utveckling, nytänkande, synlighet eller framgång.