Skip to main content

Myndigheten för psykologiskt försvars GD Magnus Hjort talar på SäkerhetsDagen

Psykologiskt försvar är ett av ämnena som tas upp på SäkerhetsDagen den 16 maj där ingen mindre än generaldirektören för Myndigheten för psykologiskt försvar Magnus Hjort ger dagens deltagare en uppdatering av händelseutvecklingen i världen och hur detta påverkar oss i Sverige.

Magnus Hjort är sedan september 2023 generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar och har innan dess en lång och välrenommerad karriär. Han är filosofie doktor i historia och har arbetat i ledande positioner på bland annat Krisberedskapsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Universitets- och högskoleverket.

Vi ser oerhört mycket fram emot att lyssna på Magnus Hjort den 16 maj på Münchenbryggeriet, och hoppas att även du vill vara med oss. Du kan läsa hela programmet och boka din plats på www.säkerhetsdagen.nu.

#säkerhet #säkerhetsdagen