Skip to main content

Så var Almedalen 2023

Inför årets Almedalsvecka gick SäkerhetsBranschen, Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Stiftelsen Tryggare Sverige, Säkerhetsföretagen och Företagsuniversitetet ihop för att tillsammans skapa Säkerhetsarenan, en gemensam mötesplats där beslutsfattare och branschexperter kan ge sina perspektiv på frågor som rör hela branschen och samhället.

Rikspolischefen och justitieministern på scen

Det blev två innehållsrika och givande dagar i Visby med ett brett program som berörde de flesta områdena inom säkerhet. Vi öppnade Säkerhetsarenans program med att justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Anders Thornberg gav varsin lägesbild av brottsutvecklingen och arbetet för att vända den negativa spiralen. Rikspolischefen menade att Polisens samverkan med branschen redan har kommit långt och att det finns flera positiva exempel att hämta inspiration ifrån. Även SäkerhetsBranschens vd Jeanette Lesslie Wikström deltog på scen och höll med om den fungerande samverkan samtidigt som hon framhöll att alla i branschen nu måste ta vårt ansvar och se vad just vi kan göra för att bidra till ett tryggare samhälle.

Under torsdagens panel om innovation vs integritet gav Per Nydén från IMY en bild av hur de arbetar med ny teknik genom bland annat en innovationshub. Han framhöll även att innovation och integritet inte är ett motsatsförhållande, utan att de måste gå hand i hand.

Det blev två innehållsrika och givande dagar i Visby med ett brett program som berörde de flesta områdena inom säkerhet. Vi öppnade Säkerhetsarenans program med att justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Anders Thornberg gav varsin lägesbild av brottsutvecklingen och arbetet för att vända den negativa spiralen. Rikspolischefen menade att Polisens samverkan med branschen redan har kommit långt och att det finns flera positiva exempel att hämta inspiration ifrån. Även SäkerhetsBranschens vd Jeanette Lesslie Wikström deltog på scen och höll med om den fungerande samverkan samtidigt som hon framhöll att alla i branschen nu måste ta vårt ansvar och se vad just vi kan göra för att bidra till ett tryggare samhälle.

Under torsdagens panel om innovation vs integritet gav Per Nydén från IMY en bild av hur de arbetar med ny teknik genom bland annat en innovationshub. Han framhöll även att innovation och integritet inte är ett motsatsförhållande, utan att de måste gå hand i hand.

20230628_093045-1024x768.jpg

Ett brett program som rörde hela branschen

Programmet bjöd även på paneler som diskuterade bland annat om kommunerna är redo att ta det brottsförebyggande ansvar som nu krävs i den lag som trädde i kraft 1 juli, hur vi bygger samhällets förmågor att stärka det civila försvaret, brandrisker som teknikutvecklingen och elektrifieringen medför, hur vi ökar samhällets cyberhygien samt hur vi bygger säkerhetstänkande och säkerhetskultur i Sverige.

Programmet avslutades med ett seminarium om en av branschens viktigaste frågor: kompetensförsörjning. Publiken fick då ta del av de undersökningar som gjorts av SäkerhetsBranschen, Företagsuniversitetet och Säkerhetsföretagen som sammanställer branschens kommande rekryteringsbehov. Vi kommer att arbeta ytterligare med sammanställningen och gå ut med ännu mer information till medlemmarna och branschen – så håll dig gärna uppdaterad i våra kanaler!

20230629_155410-1024x768.jpg

Nätverkande och fortsatta samtal under mingel och middag

Efter otroligt givande dagar med viktiga samtal och diskussioner har vi även kunnat samla de som var på plats, dels på Säkerhetsarenans gemensamma mingel, dels på SäkerhetsBranschens mingel och middag. Det blev uppskattade tillställningar där branschfolk och beslutsfattare kunde mötas och där vi även fortsatte att öka på kunskapsbanken med hjälp av ett speakers corner på SäkerhetsBranschens mingel där Sistec, Milestone och Caverion gav både intressanta och spännande presentationer. Under middagen bjöd sedan Jeanette Lesslie Wikström och kvällens speciellt inbjudna gäst Jonas Trolle från CVE på ett väldigt tankeväckande samtal om våldsbejakande extremism.

Almedalen-mingel-1024x536.png

Ett stort tack till alla som har varit med oss på Säkerhetsarenan! Och självklart även ett stort tack till Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Stiftelsen Tryggare Sverige, Säkerhetsföretagen och Företagsuniversitetet som var med oss och skapade den självklara mötesplatsen för säkerhet i Almedalen!