Skip to main content

För andra året i rad var SäkerhetsBranschen med och arrangerade Säkerhetsarenan under Almedalsveckan. Det blev tre innehållsrika och givande dagar i Visby med ett brett program som berörde inre- och yttre säkerhet, totalförsvar, organiserad brottslighet, arbetslivskriminalitet, beredskap, kris, cybersäkerhet, brand, hållbarhet och kompetensförsörjning.

Tillsammans med SSF Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Stiftelsen Tryggare Sverige, Säkerhetsföretagen och Företagsuniversitetet skapade vi en gemensam mötesplats där beslutsfattare och branschexperter kunde ge sina perspektiv på säkerhet och trygghet. Genom att gå tillsammans för att närvara under Almedalsveckan ger vi säkerhetsbranschen en starkare röst och når ut till beslutsfattare med viktiga frågeställningar som rör hela samhället och skapar ett tryggare Sverige.

Under tre dagar levererade vi ett fullspäckat program med 18 seminarier inne på Gotlands Museum. Säkerhetsbranschens vd, Jeanette Lesslie Wikström, modererade sju paneldiskussioner och var panelist i ytterligare fem programpunkter.

Säkerhetsarenan

Från vänster till höger: Richard Orgård, Säkerhetsföretagen, Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige, Lotta Eriksson, Företagsuniversitetet, Jeanette Lesslie Wikström, SäkerhetsBranschen, Mats Björs, Brandskyddsföreningen, Thomas Brühl, SSF Stöldskyddsföreningen. Foto: Säkerhetsarenan

Ett brett program som rörde hela branschen

Säkerhetsarenans första dag, tisdagen bestod bland annat av en paneldiskussion om hur vi kan skapa förutsättningar för ett starkt totalförsvar, samt en programpunkt om systemhotande brottslighet och trender där Linda H Staaf, Sverigechef för Europol och tidigare underrättelsechef på NOA, inledde med en aktuell lägesbild nationellt och internationellt. Därefter fortsatte ett samtal med Hans Brun, Utbetalningsmyndigheten, Ida Texell, Upplands Bro kommun, Tobias Eng, Sistec.  FMV och Jessica Josefsson, TV4.

IMG_0055

Från vänster: Linda H Staaf, Hans Brun, Ida Texell, Jessica Josefsson, Jeanette Lesslie Wikström. Foto: SäkerhetsBranschen.

Veckans program bjöd även på paneler om kommunernas roll i förebyggande samverkan, hur vi bygger samhällets förmågor att stärka det civila försvaret samt lärdomar kring de stora bränder vi sett under 2024.

Säkerhetsarenan bjöd även på samtal om totalförsvar och beredskap med representanter från Försvarsdepartementet, FMV och MSB.

Rikspolischefen och justitieministern på scen

Justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Petra Lundh gästade Säkerhetsarenan under onsdagen och gav sin lägesbild av brottsutvecklingen och arbetet för att vända den negativa spiralen.

SäkerhetsBranschens vd Jeanette Lesslie Wikström deltog på scen och lyfte vikten av att branschens företag ska kunna fortsätta att utföra och stödja företag och myndigheter med kvalificerade bakgrundskontroller, som en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Detta besvarades av Gunnar Strömmer som förstod och instämde i att det är angeläget att vi effektivt och på ett bra sätt kan fortsätta med detta. Han framhöll även komplexiteten mht grundlagar kontra EU:s dataskyddslag och vikten av att hitta bra lösningar framåt. De var eniga om att skyddet av integriteten är viktig för att motverka för kriminella att kartlägga personer.

Se filmklipp:

Foto: Säkerhetsarenan

Foto: Säkerhetsarenan

Onsdagen innehöll även bland annat ett seminarium om en av branschens viktigaste frågor: kompetensförsörjning. Vi fick då ta del av de undersökningar som gjorts av SäkerhetsBranschen, Företagsuniversitetet och Säkerhetsföretagen i en sammanställning av branschens rekryteringsbehov. Detta kommer att följas upp med mer information.

Den tredje dagen, arrangerades av SäkerhetsBranschen och gästades av medlemmarna Secify, Ansvar & Säkerhet, Comma och Caverion som bland annat samtalade kring cybersäkerhet och vikten av att se cybersäkerhet som en ledningsfråga och inte en fråga för IT-avdelningen, krishantering och hållbar säkerhet kopplat till varumärke, anseende och lagstiftning.

I ett seminarium om arbetslivskriminalitet deltog Jessica Löfström, vd, Ansvar Säkerhet, Klas Friberg, f.d. chef för SÄPO, Jörgen Holmlund, Försvarshögskolan, Hans Jeppsson, utredare/f.d. statssekreterare samt Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten.

IMG_0240
Brown Autumn Photo Collage (2)

Dagen avslutades med ett seminarium arrangerat av Hanaholmen, där det togs upp framgångsrika exempel på totalförsvarets utveckling från Sverige och Finland.

Nätverkande och gemensamt mingel

Efter otroligt givande dagar med viktiga samtal och diskussioner avslutade vi med Säkerhetsarenans gemensamma mingel där branschfolk och beslutsfattare kunde mötas.

Ett stort tack till alla som besökt Säkerhetsarenan! Och självklart även ett stort tack till Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Stiftelsen Tryggare Sverige, Säkerhetsföretagen och Företagsuniversitetet som var med oss och skapade den självklara mötesplatsen för säkerhet i Almedalen!

Brown Colorful Travel Photo Collage