Skip to main content

Stort intresse för säkerhet på Yrke + Framtid 2023

SäkerhetsBranschen har i veckan deltagit på den nya yrkesutbildningsmässan Yrke + Framtid. Under två dagar har vi fått prata med engagerade och intresserade besökare som har varit nyfikna på de många möjligheter som finns inom säkerhet. Vi hade även möjlighet att nå ut genom scenprogrammet där vår vd Jeanette Lesslie Wikström visade på branschens stora rekryteringsbehov samt gav konkreta exempel på vad du kan jobba med i branschen.

Med oss i montern har vi haft studenter från Säkerhetsuniversitetet som har berättat om vår YH-utbildning samt våra partners som har hjälpt oss att visa på den bredd som finns i branschen och som även haft möjligheten att prata och knyta kontakt med intressanta kandidater direkt på plats.

Rityta-1-1024x260

Avarn synliggjorde de olika yrkesroller som finns på företaget, och pratade även om vilka krav de ställer beroende på vilken avdelning du arbetar på. De belyste även de många möjligheter till omväxling och utveckling som finns i företaget.

Axis hade stor fokus på sin expanderande verksamhet, och på målet att fördubbla antalet anställda till år 2028. Det var fokus på att hitta personer med rätt kompetens, att bygga medvetenhet kring Axis och att inspirera människor att skaffa rätt kompetens.

Bravida hade många samtal kring den expansiva fas de just nu befinner sig i där de växer och söker kollegor på alla nivåer, t.ex. säkerhetstekniker, låssmeder och projektledare. De pratade även om hur företaget jobbar aktivt för en bra arbetsmiljö där de anställda ska trivas.

Consilium pratade om brandlarm, vad just de arbetar med och om vad som krävs för att bli en brandlarmstekniker, någonting som många besökare var nyfikna på. De pratade även om den kompetensutveckling och de utvecklingsmöjligheter företaget erbjuder sin personal, bland annat genom utbildningar.

SLR berättade för besökarna om sin yrkestraineeutbildning där man utbildas direkt ute på företag som anställd. De berättade om det ettåriga upplägget, den nära kopplingen till branschen samt om den första gruppen yrkestraineer som nu påbörjat sin utbildning.

Även Qnet var på plats i montern för att synliggöra det viktiga nätverk de erbjuder till kvinnor inom säkerhet.

Yrke-framtid-2023-1024x576