Om oss & vår organisation

Om oss

Organisationen

SäkerhetsBranschen är en förening för säkerhetsföretag med 505 medlemsföretag som tillsammans omsätter 57 miljarder kronor per år och har 33.000 medarbetare. Föreningen samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige.

SäkerhetsBranschen arbetar för fler och bättre affärer för våra medlemmar och deras kunder och bidrar till ett säkrare samhälle genom att medlemmarna har rätt kompetens, agerar ansvarsfullt och levererar med hög kvalitet.

SäkerhetsBranschen arbetar för att stärka branschens personal- och kompetensförsörjning, och har därför ingått ett samarbete genom en avsiktsförklaring med Försvarsmakten.

Försvarsmakten-liten-1

SäkerhetsBranschen arbetar för att stärka branschens personal- och kompetensförsörjning, och har därför ingått ett samarbete genom en avsiktsförklaring med Försvarsmakten.

pawel-czerwinski-OfwiURcZwYw-unsplash

Etiskt Råd

SäkerhetsBranschen har ett etiskt råd som har till uppgift att pröva om medlemsföretag agerat enligt god sed. Etiska rådet prövar bl.a. kommersiella tvister som svårligen kan lösas av enskilda medlemsföretag.

Etiska rådet består av en ordförande jämte två ledamöter. Majoriteten av medlemmarna i etiska rådet representeras av köpare av varor och tjänster. Ordföranden är sammankallande och beslut i etiska rådet fattas med enkel majoritet.

Medlemsföretag är skyldigt att följa etiska rådets beslut.

Länk till SäkerhetsBranschens uppförandekod och etiska riktlinjer.

sebastian-scholz-nuki-IJkSskfEqrM-unsplash

Delbranschföreningar

Det finns idag fyra delbranschföreningar anslutna till Säkerhetsbranschen:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hör av dig